Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Jak si vybudovat kariéru freelance fotografa

Autor práce: Nguyen, Hai Yen
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chabirova, Majja
Osoba oponující práci: Pelikán, Jan; Pelikán, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Jak si vybudovat kariéru freelance fotografa
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou podnikání na volné noze, konkrétněji freelance fotografií. Teoretická část představuje základní definice a rozdělení žánrů fotografie jako takové. Dále se zabývá tématem time managementu, který bezpochyby patří k efektivnosti jakéhokoliv podnikání. Na závěr této části vysvětlím právní stránku tohoto druhu podnikání. Praktická část slouží jako příručka pro fotografy, kteří by chtěli začít podnikat na volné noze. Obsahuje různé tipy k dosažení tohoto cíle a na závěr jsou aplikované na vlastní projekt.
Klíčová slova: freelance; time management; marketing; fotografie; sociální sítě

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra multimédií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Jak si vybudovat kariéru freelance fotografa
Překlad názvu: How to become a freelance photographer
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with issues of freelance business, more specifically freelance photography.The theoretical part presents basic definitions and division of the genres of photography. It also deals with the topic of time management, which undoubtedly belongs to the efficiency of any business. At the end of this part, I will explain legal aspects of this type of business.The practical part serves as a guide book for photographers who want to become freelancers. It contains different tips to achieve this goal and in the end it is applied to my own business.
Klíčová slova: freelance; social media; photography; time management; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Multimedia
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2018
Datum podání práce: 10. 12. 2018
Datum obhajoby: 2018
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná přílohaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná přílohaSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.