Jak si vybudovat kariéru freelance fotografa

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Jak si vybudovat kariéru freelance fotografa
Autor práce:
Nguyen, Hai Yen
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Bedřichová, Petra
Osoba oponující práci:
Pelikán, Jan; Pelikán, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with issues of freelance business, more specifically freelance photography.The theoretical part presents basic definitions and division of the genres of photography. It also deals with the topic of time management, which undoubtedly belongs to the efficiency of any business. At the end of this part, I will explain legal aspects of this type of business.The practical part serves as a guide book for photographers who want to become freelancers. It contains different tips to achieve this goal and in the end it is applied to my own business.
Klíčová slova:
freelance; social media; photography; time management; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Multimedia
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 10. 2018
Datum podání práce:
9. 12. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Veřejná příloha:
Veřejná příloha:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.