Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Pojištění průmyslových rizik se zaměřením na likvidaci pojistných událostí

Autor práce: Sehnoutková, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Osoba oponující práci: Vyskočil, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Pojištění průmyslových rizik se zaměřením na likvidaci pojistných událostí
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je analyzovat a vyhodnotit základní postupy likvidace pojistných událostí průmyslu. Analýza bude provedena na příkladě postupů uplatňovaných v Allianz pojišťovně, a.s. Nejprve jsou charakterizována průmyslová rizika a jejich specifika. Ve druhé kapitole je popsána detailní metodika, postupy a právní předpisy týkající se činnosti likvidátorů, přiblížení obsahu jejich pracovních úkonů, a to od nahlášené škodní události, přes její registraci, likvidaci, výplatu pojistného plnění až po ukončení a archivaci škodního spisu. Třetí kapitola se zaměřuje na doplnění celkové analýzy dvěma příklady likvidace škod a na závěr práce jsou uvedena doporučení pro zlepšení procesu likvidace.
Klíčová slova: likvidace pojistné události; tým likvidace pojistných událostí průmyslu; pojistná částka; pojistné plnění; pojištění

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Pojištění průmyslových rizik se zaměřením na likvidaci pojistných událostí
Překlad názvu: Industrial risk insurance with a view to settling claims
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the thesis is to analyze and evaluate the basic processes of claims settlement of the industry insurance. The analysis will be performed on the basis of the procedures applied in Allianz pojišťovna, a.s. In the first charter are characterized insurance of industrial risks and their specifics. The second chapter describes the detailed methodology, procedures and legal regulations concerning the activities of liquidators, approximating the content of their work activities, from the reported damage event, through its registration, liquidation, payment of insurance benefits to the termination and archiving of the claim file. The third chapter is aimed at completing the overall analysis with two examples of liquidation and at the end of the thesis there are recommendations for improvement of the liquidation process.
Klíčová slova: claims handling; the insurance amount; insurance benefits; insurance; corporate clients claims team

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2017
Datum podání práce: 19. 12. 2018
Datum obhajoby: 17.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63322_sehd01.pdf [1,92 MB]
Oponentura60045_xvysm13.pdf [759,57 kB]
Hodnocení vedoucího63322_duchack.pdf [217,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63322/podrobnosti