Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Predikce dopadů zavedení záporných úrokových sazeb v českém prostředí

Autor práce: Hladík, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěpánek, Pavel
Osoba oponující práci: Zamrazilová, Eva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Predikce dopadů zavedení záporných úrokových sazeb v českém prostředí
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce analyzuje využívání záporných úrokových sazeb centrálními bankami a případné dopady jejich zavedení v České republice. Teoretická část popisuje současnou měnovou politiku a využívání tradičních i netradičních nástrojů měnových politik. V praktické části je analyzováno Švédsko společně se Švýcarskem, kde byly záporné sazby zavedeny k ovlivnění cenové stability a hospodářského růstu. Vývoj v těchto dvou zemích napomáhá při predikování dopadů záporných sazeb v rámci ČR. Dle dostupných dat není zavedení záporných sazeb vhodným nástrojem v případě České republiky a jejich použití by mělo mnoho nechtěných vedlejších účinků.
Klíčová slova: záporné úrokové sazby; měnová politika; centrální banka; spodní hranice úrokových sazeb; inflace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Predikce dopadů zavedení záporných úrokových sazeb v českém prostředí
Překlad názvu: Prediction of impacts of the implementation of negative interest rates in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis analyses the use of negative interest rates by central banks and possible impacts of their introduction in the Czech Republic. The theoretical part describes the current monetary policy and the use of traditional and non-traditional monetary policy instruments. In the practical part, Sweden is analysed together with Switzerland, where negative rates have been introduced in order to affect price stability and economic growth. The development in these two countries helps to predict the impact of negative rates within the Czech Republic. According to the available data, the introduction of negative rates is not a suitable tool for the Czech Republic and their use would bring many unwanted side effects.
Klíčová slova: negative interest rates; monetary policy; central bank; inflation; zero lower bound

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2016
Datum podání práce: 4. 1. 2019
Datum obhajoby: 05.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57564_xhlat00.pdf [2,33 MB]
Oponentura59987_qzame00.pdf [651,12 kB]
Hodnocení vedoucího57564_step01.pdf [1,34 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57564/podrobnosti