Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Pronájem nemovitostí

Autor práce: Majáková, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Osoba oponující práci: Šindelář, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Pronájem nemovitostí
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce na téma „Pronájem nemovitostí“ má za cíl představit komerční pronájem nemovitostí, a to se zaměřením na některá účetní a daňová specifika spojená s tímto druhem podnikání. V první části je práce zaměřena na představení realitního trhu a řešení financování pořízení pronajímané nemovitosti. Další část práce je navázána na nájemní vztah, tedy nájemné, kauce, pobídky v nájemních vztazích a řešení provozních služeb. Poslední část se týká technického zhodnocení se zaměřením na technické zhodnocení vyplývající z nájemního vztahu. Jedná se o technické zhodnocení provedené nájemcem na najaté věci.
Klíčová slova: zádržné; kauce; Pronájem nemovitostí; komerční pronájem; nájemné; pobídky v nájemních vztazích; přefakturace; vyúčtování provozních služeb; technické zhodnocení provedené nájemcem

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Pronájem nemovitostí
Překlad názvu: Rental of real estate
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis on topic „Rental of real estate“ has a goal to present commercial rental of real estate with focus on certain accounting and tax specifics connected to this type of business activity. In the first part, the thesis is focused on presentation of real estate market and financing of real estate purchase. The second part of the thesis is connected to the lease contract, therefore rent, deposit, incentives in rental relationships and solving of service charges. Last part is connected to technical improvement focusing on technical improvement connected to lease agreement. This means technical improvement made by tenant on leased real estate.
Klíčová slova: Rental of real estate; commercial rental; rent; reinvoicing; deposit; reconciliation of service charges; technical improvement made by tenant; retention; incentives in rental relationships

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 3. 2018
Datum podání práce: 11. 1. 2019
Datum obhajoby: 05.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65633_xmajd03.pdf [2,25 MB]
Oponentura59646_xsinm00.pdf [94,11 kB]
Hodnocení vedoucího65633_muller.pdf [217,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65633/podrobnosti