Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Hospodářské dopady testování kosmetických produktů na zvířatech v kosmetickém průmyslu v České republice v roce 2018

Autor práce: Nguyenová, Tai Linh
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Osoba oponující práci: Kotýnková, Magdalena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hospodářské dopady testování kosmetických produktů na zvířatech v kosmetickém průmyslu v České republice v roce 2018
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je analyzovat spotřebitelské preference v závislosti na endogenních a exogenních faktorech na trhu kosmetických produktů s akcentem na testování na zvířatech a šetrnost vůči životnímu prostředí. V teoretické části jsou rozebrány různé pohledy na preference. Hlavním hlediskem je Beckerův koncept stabilních preferencí. Dalšími oblastmi, které jsou obsaženy v teoretické části, jsou poptávka a nabídka, společenská odpovědnost firem, a nakonec udržitelný rozvoj. Praktická část se zaměřuje hlouběji tématem testování na zvířatech s důrazem na kosmetický průmysl. V empirickém segmentu práce je testována hypotéza založena na předpokladu, že spotřebitelé jsou ochotni si připlatit za netestované produkty. Práce ukazuje, že se pohled spotřebitelů postupně mění a důležitým faktorem při výběru zboží je stále více sociální (morální) aspekt. Pro spotřebitele tedy není nejdůležitějším faktorem cena.
Klíčová slova: testování na zvířatech; sociální odpovědnost; kosmetika; cruelty-free kosmetika; hospodářství; průmysl; spotřebitelské preference

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hospodářské dopady testování kosmetických produktů na zvířatech v kosmetickém průmyslu v České republice v roce 2018
Překlad názvu: Economic impacts of testing cosmetic products on animals in cosmetic industry of the Czech Republic in 2018
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to analyze consumer preferences depending on endogenous and exogenous factors on the cosmetic products market with emphasis on animal testing and environmental friendliness. In the theoretical part, different views of preferences are discussed. The main view is Becker's concept of stable preferences. Other areas included in the theoretical part are demand and supply, corporate social responsibility, and finally sustainable development. The practical part focuses more deeply on animal testing with focus on cosmetics industry. Empirical research tests the hypothesis that consumers are willing to pay extra for products that are not tested on animals. The thesis shows that the consumer's perspective is gradually changing and the social (moral) aspect is an important factor in the choice of goods. Therefore, the price is no longer the most important factor for consumers.
Klíčová slova: economy; industry; animal testing; social responsibility; cosmetics; consumer preferences; cruelty-free cosmetics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 25.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67377_ngut26.pdf [4,57 MB]
Oponentura62282_kotynkov.pdf [664,56 kB]
Hodnocení vedoucího67377_barv02.pdf [286,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67377/podrobnosti