Hospodářské dopady testování kosmetických produktů na zvířatech v kosmetickém průmyslu v České republice v roce 2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hospodářské dopady testování kosmetických produktů na zvířatech v kosmetickém průmyslu v České republice v roce 2018
Autor práce:
Nguyenová, Tai Linh
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Barák, Vladimír
Osoba oponující práci:
Kotýnková, Magdalena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyze consumer preferences depending on endogenous and exogenous factors on the cosmetic products market with emphasis on animal testing and environmental friendliness. In the theoretical part, different views of preferences are discussed. The main view is Becker's concept of stable preferences. Other areas included in the theoretical part are demand and supply, corporate social responsibility, and finally sustainable development. The practical part focuses more deeply on animal testing with focus on cosmetics industry. Empirical research tests the hypothesis that consumers are willing to pay extra for products that are not tested on animals. The thesis shows that the consumer's perspective is gradually changing and the social (moral) aspect is an important factor in the choice of goods. Therefore, the price is no longer the most important factor for consumers.
Klíčová slova:
economy; industry; animal testing; social responsibility; cosmetics; consumer preferences; cruelty-free cosmetics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 10. 2018
Datum podání práce:
25. 4. 2019
Datum obhajoby:
25.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67377_ngut26.pdf [4,57 MB]
Oponentura:
62282_kotynkov.pdf [664,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
67377_barv02.pdf [286,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67377/podrobnosti