Kalkulace nákladů vybrané firmy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kalkulace nákladů vybrané firmy
Autor práce:
Čeňková, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kozáková, Petra
Osoba oponující práci:
Stejskalová, Irena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with cost calculation in a company whose main activity is the conversion of TATRA vehicles for final customers according to their specific requirements. The aim of the work is to evaluate the costing tools, evaluate the procedures that are applied in cost management and design processing, which will relate to changes in existing practices. The proposal is to apply new procedures that will lead to improved cost management and ensure a more efficient management of the monitored enterprise. In a literature search, calculations are first discussed in general and then analyzed in the context of a manufacturing enterprise. The calculation method used for two individual products, two services and the calculation method for calculating the overhead rate of mechanics work are analyzed in the own part of the thesis.
Klíčová slova:
Calculation of costs; Calculation formula; Costs

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 4. 2018
Datum podání práce:
23. 6. 2019
Datum obhajoby:
30.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67147_cenj02.pdf [1,61 MB]
Oponentura:
62384_stejskai.pdf [157,98 kB]
Hodnocení vedoucího:
67147_qkozp05.pdf [240,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67147/podrobnosti