Obchodné vzťahy Českej republiky s krajinami Vyšehradu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Obchodné vzťahy Českej republiky s krajinami Vyšehradu
Autor práce:
Sameková, Jazmína
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Vlčková, Jana
Osoba oponující práci:
Grebe, Eva
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je charakterizovať obchodné vzťahy Českej republiky a krajín Vyšehradskej štvorky a zhodnotiť ich účasť v globálnych hodnotových reťazcoch. Moja práca bude rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole sa budem venovať všeobecnej charakteristike krajín V4, pričom stručne zhodnotím situáciu v jednotlivých štátoch spolu s vybranými makroekonomickými ukazovateľmi a rovnako aj vysvetlím pojem globálnych hodnotových reťazcov a ich členenie.
Klíčová slova:
V4; GVC; Obchodné vzťahy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 9. 2018
Datum podání práce:
6. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66586_samj03.pdf [1,21 MB]
Oponentura:
64966_xklie01.pdf [62,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
66586_xnovj75.pdf [63,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66586/podrobnosti