Obchodné vzťahy Českej republiky s krajinami Vyšehradu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Obchodné vzťahy Českej republiky s krajinami Vyšehradu
Překlad názvu:
Obchodné vzťahy Českej republiky zo štátmi Visegradu
Autor práce:
Sameková, Jazmína
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vlčková, Jana
Osoba oponující práci:
Grebe, Eva
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cílem mé bakalářské práce je charakterizovat obchodné vztahy České republiky ze státy Vyšegradu a zhodnocení jejich účasti v globálních hodnotových řetězcích.
Klíčová slova:
Vyšegrad; GVC; Obchodní vztahy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 9. 2018
Datum podání práce:
6. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66586_samj03.pdf [1,21 MB]
Oponentura:
64966_xklie01.pdf [62,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
66586_xnovj75.pdf [63,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66586/podrobnosti