Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ocenění potravinářského řetězce Penny Market s.r.o.

Autor práce: Šímová, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maříková, Pavla
Osoba oponující práci: Dvořák, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění potravinářského řetězce Penny Market s.r.o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je „Ocenění potravinářského řetězce Penny Market s.r.o.“ na bázi tržní hodnoty k datu ocenění 31. 12. 2017. První část obsahuje představení Penny Marketu, pak následuje strategická a finanční analýza. Následně je provedena analýza a zejména prognóza generátorů hodnoty, z nichž je sestaven finanční plán. Samotné ocenění je provedeno výnosovou metodou ve variantě DCF Equity, a to pro všechny varianty predikovaných tržeb. Navíc je provedena metoda tržního porovnání variantou srovnatelných transakcí. Závěr zahrnuje srovnání výsledných ocenění a určení finálního intervalu ocenění.
Klíčová slova: Penny Market; ocenění podniku; relevantní trh; DCF equity; tržní hodnota; diskontní míra

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění potravinářského řetězce Penny Market s.r.o.
Překlad názvu: Business Valuation of Penny Market s.r.o.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is "Business valuation of Penny Market Ltd" expressed in market value terms as of 31st December 2017. The first part contains a presentation of Penny Market, followed by strategic and financial analysis. Subsequently, the analysis and the forecast of value drivers is performed in order to compile the financial plan. The valuation itself is carried out using the DCF Equity method for all scenarios of predicted sales. Additionally, a relative valuation approach is applied using the method of comparable transactions. The conclusion includes a comparison of the resulting valuations and the determination of the final value interval.
Klíčová slova: Penny Market; business valuation; relevant market; discount rate; DCF equity; market value

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 8. 2018
Datum podání práce: 2. 5. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66501_simk09.pdf [6,10 MB]
Oponentura58958_xdvoj67.pdf [230,69 kB]
Hodnocení vedoucího66501_marikova.pdf [163,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66501/podrobnosti