Ocenění potravinářského řetězce Penny Market s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ocenění potravinářského řetězce Penny Market s.r.o.
Autor práce:
Šímová, Kristýna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Maříková, Pavla
Osoba oponující práci:
Dvořák, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is "Business valuation of Penny Market Ltd" expressed in market value terms as of 31st December 2017. The first part contains a presentation of Penny Market, followed by strategic and financial analysis. Subsequently, the analysis and the forecast of value drivers is performed in order to compile the financial plan. The valuation itself is carried out using the DCF Equity method for all scenarios of predicted sales. Additionally, a relative valuation approach is applied using the method of comparable transactions. The conclusion includes a comparison of the resulting valuations and the determination of the final value interval.
Klíčová slova:
Penny Market; business valuation; relevant market; discount rate; DCF equity; market value

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 8. 2018
Datum podání práce:
2. 5. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66501_simk09.pdf [6,10 MB]
Oponentura:
58958_xdvoj67.pdf [230,69 kB]
Hodnocení vedoucího:
66501_marikova.pdf [163,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66501/podrobnosti