Analýza činnosti a výstupů Odborné komise pro důchodovou reformu v letech 2014 až 2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza činnosti a výstupů Odborné komise pro důchodovou reformu v letech 2014 až 2017
Autor práce:
Cajthaml, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Barák, Vladimír
Osoba oponující práci:
Krebs, Vojtěch
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This Bachelor thesis is focused on the work of the Expert Committee on Pension Reform of the Czech Republic during the years of 2014 – 2017, led by prof. Martin Potůček. The main aim of this thesis is to analyze and assess the Expert Committee’s outputs during this time. Proposals were professionally discussed on an individial basis before the author made personal remarks. The analysis, which consisted of literary research of primary sources, implies that the Expert Committee aligned with its political assignment during its professional dealings and proceedings. The Committe made proposals that were aimed at, first and foremost, securing a dignified pension in the current pension system, strengthening the principle of merit and ensuring the long-term financial sustainability of the pension system. The Expert Committee succeeded in reaching their stated objectives and thus fulfilled its mandate.
Klíčová slova:
pension commission; pension system; reform; pensions

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 2. 2019
Datum podání práce:
9. 5. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68938_cajt00.pdf [3,10 MB]
Oponentura:
62284_krebs.pdf [395,09 kB]
Hodnocení vedoucího:
68938_barv02.pdf [286,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68938/podrobnosti