Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza činnosti a výstupů Odborné komise pro důchodovou reformu v letech 2014 až 2017

Autor práce: Cajthaml, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Osoba oponující práci: Krebs, Vojtěch

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza činnosti a výstupů Odborné komise pro důchodovou reformu v letech 2014 až 2017
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na práci Odborné komise pro důchodovou reformu v letech 2014 až 2017, která byla vedena prof. Martinem Potůčkem. Hlavním cílem práce bylo provést analýzu a zhodnocení výstupů Odborné komise pro důchodovou reformu. Jednotlivé návrhy jsou podrobeny odborné diskusi a následně jsou k nim vyjádřeny vlastní názory. Z výsledku analýzy, provedené literární rešerší primárních zdrojů vyplývá, že Odborná komise se při svých pracovních jednáních držela svého politického zadání. Komise navrhla změny tak, aby byl vdůchodovém systému zabezpečen především důstojný důchod, posílen princip zásluhovosti a zajištěna dlouhodobá finanční stabilita systému. Odborné komisi se podařilo dojít ke stanoveným cílům, a tím naplnit svůj mandát.
Klíčová slova: důchody; reforma; důchodová komise; penzijní systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza činnosti a výstupů Odborné komise pro důchodovou reformu v letech 2014 až 2017
Překlad názvu: ANALYSIS OF ACTIVITIES AND OUTPUTS OF THE EXPERT COMMITTEE FOR PENSION REFORM IN 2014 - 2017
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Bachelor thesis is focused on the work of the Expert Committee on Pension Reform of the Czech Republic during the years of 2014 – 2017, led by prof. Martin Potůček. The main aim of this thesis is to analyze and assess the Expert Committee’s outputs during this time. Proposals were professionally discussed on an individial basis before the author made personal remarks. The analysis, which consisted of literary research of primary sources, implies that the Expert Committee aligned with its political assignment during its professional dealings and proceedings. The Committe made proposals that were aimed at, first and foremost, securing a dignified pension in the current pension system, strengthening the principle of merit and ensuring the long-term financial sustainability of the pension system. The Expert Committee succeeded in reaching their stated objectives and thus fulfilled its mandate.
Klíčová slova: pension commission; pension system; reform; pensions

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2019
Datum podání práce: 9. 5. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68938_cajt00.pdf [3,10 MB]
Oponentura62284_krebs.pdf [395,09 kB]
Hodnocení vedoucího68938_barv02.pdf [286,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68938/podrobnosti