Porovnání vývoje penzijních systémů v Norsku, Polsku a České republice do roku 2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Porovnání vývoje penzijních systémů v Norsku, Polsku a České republice do roku 2018
Autor práce:
Vimmerová, Kristýna
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zeman, Karel
Osoba oponující práci:
Krebs, Vojtěch
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with pension systems in selected European countries, namely Poland, Norway and Czech Republic. The importance and topicality of the topic is considerable, mainly due to demographic developments on the European continent and in the context of the Czech Republic also due to the failure to address the fundamental reform of the Czech pension system. The thesis brings an overview of general theoretical knowledge about pension systems and also an overview of economic studies on this topic. In the practical part, there is an analysis of all three systems, which solves the issue both from the insured person – state perspective and from the perspective of the functioning of pension funds in the countries. Norway has a well-designed pension system and some of its parts could be a model for pension system reforms, regardless of whether the country possesses such mineral wealth as Norway.
Klíčová slova:
pension system; pension reform; pension funds

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 3. 2019
Datum podání práce:
10. 5. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69190_vimk00.pdf [1,30 MB]
Oponentura:
62344_krebs.pdf [397,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
69190_zemank.pdf [543,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69190/podrobnosti