Srovnání vlivu českého a slovenského automobilového průmyslu na hospodářský růst a zaměstnanost v letech 2008-2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Srovnání vlivu českého a slovenského automobilového průmyslu na hospodářský růst a zaměstnanost v letech 2008-2017
Autor práce:
Strýček, Lukáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pekárek, Štěpán
Osoba oponující práci:
Feurich, Marek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce sleduje vliv odvětví automobilového průmyslu na vybrané ekonomické ukazatele v České a Slovenské republice a analyzuje jeho dopady na hospodářský růst a zaměstnanost mezi lety 2008-2017. Jejím hlavním cílem je posouzení, zdali měl automobilový průmysl nadprůměrně pozitivní dopad na hospodářský růst a zaměstnanost včetně současného porovnání průběhu pokrizového zotavení českého a slovenského automobilového průmyslu. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část popisuje soustavu národního účetnictví, jednotlivé sektorové účty a vymezuje automobilový průmysl dle evropské klasifikace NACE. Praktická část se skládá z analýzy struktury hospodářství jako celku v roce 2017 s podrobným zaměřením na odvětví automobilového průmyslu. Další část je věnována analýze příspěvku hrubé přidané hodnoty automobilového průmyslu na celkové hrubé přidané hodnotě hospodářství a jeho vlivu na zaměstnanost a dynamiku mezd mezi lety 2008-2017. V závěru práce zhodnocuji jednotlivé výstupy analýzy obou ekonomik, doprovázené porovnáním výsledků analýzy s výsledky odborných studií v rámci diskuze.
Klíčová slova:
Automotive industry; National accounting; Export; GVA; GDP; Employment; Wage dynamics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 2. 2019
Datum podání práce:
10. 5. 2019
Datum obhajoby:
26.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68894_strl05.pdf [1,59 MB]
Veřejná příloha:
18672_strl05.pdf [18,52 MB]
Veřejná příloha:
18673_strl05.jpg [7,23 MB]
Oponentura:
62591_xfeum00.pdf [279,70 kB]
Hodnocení vedoucího:
68894_xpeks00.pdf [429,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68894/podrobnosti