Analýza trhu práce lekárov v ČR v rokoch 2004-2017 so zvláštnym zameraním na personálne kapacity

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza trhu práce lekárov v ČR v rokoch 2004-2017 so zvláštnym zameraním na personálne kapacity
Autor práce:
Matláková, Eliška
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bartůsková, Lucia
Osoba oponující práci:
Zubíková, Adéla
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Diplomová práca analyzuje personálne kapacity lekárov v ČR v rokoch 2004-2017. Teoretická časť práce je zameraná na ekonomické pojatie trhu zdravotnej starostlivosti, modely financovania a úhrad zdravotnej starostlivosti, jej fungovanie v ČR a právny rámec výkonu povolania lekára v ČR. V praktickej časti sú analyzované vybrané parametre s následným rozdelením na lekárov lôžkovej a ambulantnej starostlivosti. Analýza je doplnená o predikciu a odporúčania. Cieľom práce je zistiť či bol v sledovanom období v ČR nedostatok lekárov, a to so zameraním aj na jednotlivé kraje a vybrané lekárske obory. Dielčími cieľmi je identifikovať problémy personálnych kapacít lekárov vyplývajúce z prevedenej analýzy a ponúknuť možnú predikciu vybraných ukazovateľov doplnené o odporúčania. Analýza dokazuje nedostatok lekárov v ČR, pričom ich zaťaženie je vyššie v porovnaní so zahraničím a preukazujú sa aj značné rozdiely naprieč krajmi ČR. Dôvodom je hlavne nadmerné využívanie zdravotníckych služieb spojené s vyššou mierou ochorení, kedy problémom je nedostatočná prevencia, ktorej by sa mala venovať väčšia pozornosť.
Klíčová slova:
zdravotníctvo; zdravotný systém; lekári; nedostatok lekárov

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 11. 2018
Datum podání práce:
10. 5. 2019
Datum obhajoby:
26.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67785_xmate10.pdf [3,77 MB]
Veřejná příloha:
18670_xmate10.pdf [134,71 kB]
Veřejná příloha:
18671_xmate10.pdf [134,71 kB]
Oponentura:
63407_xzuba00.pdf [302,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
67785_xszal03.pdf [401,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67785/podrobnosti