Komparace a analýza aplikace francouzského penzijního systému na český penzijní systém (2017)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace a analýza aplikace francouzského penzijního systému na český penzijní systém (2017)
Autor práce:
Giogasová, Alexandra
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Brabec, Petr
Osoba oponující práci:
Štípek, Vladimír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is comparison of pension systems in France and Czech republic and finding, if French type of pension system would be more suitable for Czech republic or not. The theoretical part of the thesis describes models of social politics and pension systems in both countries and their history. The practical part is about comparing replacement ratios and examples of applications of the french system on different earning groups and then on Czech republic.
Klíčová slova:
Czech republic; Pension system; France; Social politics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2018
Datum podání práce:
10. 5. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67121_gioa00.pdf [992,96 kB]
Oponentura:
63079_xstiv03.pdf [214,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
67121_xbrap20.pdf [181,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67121/podrobnosti