Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komparace a analýza aplikace francouzského penzijního systému na český penzijní systém (2017)

Autor práce: Giogasová, Alexandra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brabec, Petr
Osoba oponující práci: Štípek, Vladimír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace a analýza aplikace francouzského penzijního systému na český penzijní systém (2017)
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je komparace penzijního systému Francie a České republiky a následné zjištění, zda je francouzský systém výhodnější či nikoliv. Teoretická část práce se zabývá základními modely sociální politiky, následnému popisu penzijních systémů obou zemí a jejich historickým vývojem. V praktické části práce jsou porovnávány parametry obou penzijních systémů a hrubé náhradové poměry, dále jsou ukázány tři modelové příklady za různé příjmové skupiny a příklad znázorňující příjmy a výdaje při aplikaci francouzského systému.
Klíčová slova: Penzijní systém; Sociální politika; Francie; Česká republika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace a analýza aplikace francouzského penzijního systému na český penzijní systém (2017)
Překlad názvu: Comparison, analysis and application of French pension system on Czech republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the bachelor thesis is comparison of pension systems in France and Czech republic and finding, if French type of pension system would be more suitable for Czech republic or not. The theoretical part of the thesis describes models of social politics and pension systems in both countries and their history. The practical part is about comparing replacement ratios and examples of applications of the french system on different earning groups and then on Czech republic.
Klíčová slova: Czech republic; Pension system; France; Social politics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2018
Datum podání práce: 10. 5. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67121_gioa00.pdf [992,96 kB]
Oponentura63079_xstiv03.pdf [214,27 kB]
Hodnocení vedoucího67121_xbrap20.pdf [181,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67121/podrobnosti