Analýza vývoja čistej investičnej pozície Českej a Slovenskej republiky voči zahraničiu: obdobie rokov 2004-2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vývoja čistej investičnej pozície Českej a Slovenskej republiky voči zahraničiu: obdobie rokov 2004-2018
Autor práce:
Folenta, Matúš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Zamrazilová, Eva
Osoba oponující práci:
Dyba, Karel
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je analýza vývoja čistej investičnej pozície Českej a Slovenskej republiky voči zahraničiu za obdobie rokov 2004-2018. Práca sleduje, analyzuje a interpretuje konkrétne determinanty daného vývoja v kontexte s ekonomickou situáciou v krajine, a to skrze rozloženie čistej investičnej pozície zeme podľa jej funkčnej kategórie a podľa jej pozície na majetkovú a dlžnícku. Na vývoj čistej investične pozície Českej republiky mali najväčší vplyv intervencie ČNB na oslabenie koruny v rokoch 2013-2017 spojené s následným kupovaním domácich dlhopisov zahraničnými subjektmi. Na Slovensku to boli primárne zmeny vo vývoji salda portfóliových a ostatných investícií. Zatiaľ čo negatívne saldo čistej investičnej pozície Slovenska bolo od roku 2009 relatívne nemenné a oscilovalo okolo zápornej hodnoty -65 % v pomere k HDP, saldo čistej investičnej pozície Českej republiky sa od roku 2012 následkom intervencií zlepšilo, a to až na zápornú hodnotu -23,6 % v pomere k HDP v roku 2018.
Klíčová slova:
Platobná bilancia; Medzinárodná investičná pozícia; Zahrničná zadlženosť

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 1. 2019
Datum podání práce:
13. 5. 2019
Datum obhajoby:
26.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68469_folm03.pdf [2,47 MB]
Oponentura:
63050_qdybk00.pdf [463,72 kB]
Hodnocení vedoucího:
68469_qzame00.pdf [629,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68469/podrobnosti