Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

"Casual Sushi" Business Plan

Autor práce: Makhimov, Alisher
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Habrmanová, Blanka
Osoba oponující práci: Küchler, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: "Casual Sushi" Business Plan
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This bachelor work is focused on the realization of a business plan in the field of gastronomy. The basis of this work was the opening of a small sushi bar in the shopping centre. Aim of this thesis is following: to create a business plan for opening a sushi point and evaluate its feasibility in money.In terms of overall market introduction, it is necessary to underline the following points: economic growth of Czech economy, large number of competitors, growing demand for qualitative food. The main conclusions of the business plan are: initial investment is 935 312,09 CZK, annual profit is 956 611,78 CZK, payback period is 1,13 years, index of profitability is 3,92, NPV is 2 482 928 CZK and IRR is 94,79 %. The business plan definitely stands for implementation.
Klíčová slova: NPV; Business Plan; Japan; IRR; Sushi

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 12. 2018
Datum podání práce: 20. 6. 2019
Datum obhajoby: 27.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67954_maka03.pdf [6,35 MB]
Oponentura63547_xkucj45.pdf [477,71 kB]
Hodnocení vedoucího67954_habrmanb.pdf [75,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67954/podrobnosti