"Casual Sushi" Business Plan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
"Casual Sushi" Business Plan
Autor práce:
Makhimov, Alisher
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Habrmanová, Blanka
Osoba oponující práci:
Küchler, Jiří
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This bachelor work is focused on the realization of a business plan in the field of gastronomy. The basis of this work was the opening of a small sushi bar in the shopping centre. Aim of this thesis is following: to create a business plan for opening a sushi point and evaluate its feasibility in money.In terms of overall market introduction, it is necessary to underline the following points: economic growth of Czech economy, large number of competitors, growing demand for qualitative food. The main conclusions of the business plan are: initial investment is 935 312,09 CZK, annual profit is 956 611,78 CZK, payback period is 1,13 years, index of profitability is 3,92, NPV is 2 482 928 CZK and IRR is 94,79 %. The business plan definitely stands for implementation.
Klíčová slova:
NPV; Business Plan; Japan; IRR; Sushi

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 12. 2018
Datum podání práce:
20. 6. 2019
Datum obhajoby:
27.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67954_maka03.pdf [6,35 MB]
Oponentura:
63547_xkucj45.pdf [477,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
67954_habrmanb.pdf [75,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67954/podrobnosti