Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Problematika odložené daně

Autor práce: Stančíková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Osoba oponující práci: Müllerová, Libuše

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Problematika odložené daně
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je zachytit základní problematiku účtování odložené daně, která vychází zejména z nedostatečné úpravy české legislativy. První kapitola definuje pojem odložená daň včetně zachycení jejího vztahu k dani splatné. Druhá kapitola se zaměřuje na její vývoj, a to nejen z hlediska českých účetní standardů, tak i z hlediska mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V třetí kapitole je poté popsán samotný výpočet výše odložené daně a jejího vykazování v rámci účetní závěrky a přílohy v účetní závěrce. Na tuto kapitolu poté navazuje praktická část, která se již věnuje statistice vykazování odložené daně na daném vzorku společností.
Klíčová slova: odložená daň; splatná daň; IFRS; přechodné rozdíly

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Problematika odložené daně
Překlad názvu: The Issue of the deferred tax
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main aim of the diploma thesis is to capture the basic issues of the deferred tax in the accounting, which is based on the insufficient of the Czech legislation. The first chapter tries to define the concept of the deferred tax, including its relation to the income tax. The second chapter describes the development of the deferred tax from the point of view of both the Czech legislation and the International Financial Reporting Standards. The third chapter elaborates the calculation of the amount of the deferred tax and its reporting in the financial statements and the notes. The next chapter includes the statistics of the reporting of the deferred tax, which is based on the sample of companies.
Klíčová slova: deferred tax; income tax; temporary differences; IFRS

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2018
Datum podání práce: 23. 5. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67301_stal02.pdf [718,90 kB]
Oponentura61843_muller.pdf [219,59 kB]
Hodnocení vedoucího67301_xsinm00.pdf [89,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67301/podrobnosti