Redistribuční dopady minireformy důchodů 2018/2019

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Redistribuční dopady minireformy důchodů 2018/2019
Autor práce:
Mechl, Daniel
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Klazar, Stanislav
Osoba oponující práci:
Láchová, Lenka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
By the date, 1. 1. 2019 mini-reform of old-age pension system was made by the present government coalition. This should help with further growth of redistribution income of old-age pension system and decrease an inequal distribution of old age pension income. According to the current government coalition and ruling parties, mini-reform should be a social guarantee of more equal charge of pension income. This should concern every person that is receiving old-age pension income. For that reason, the main purpose of this paper is to find out the real impact of mini-reform on amount of higher and lower old-age pension income. Four different types of methods are used in the paper for the assessed purpose. We are able to determinate the impact of mini-reform and estimate the range of achievement that has been set up by the government by these techniques. Gini coefficient, Lorenz curve that works asa graphical representation of Gini coefficient results, Robin Hood index and last but not least most basic method that measures unevenness of pension distribution – method of inequality scale. By using these techniques we are able to say if the results fulfill the goal and that redistribution in Czech pension system was increased. At the end of the analytical section,the changes in old-age pension incomes of poorer and richer are compared. We are able to state that faster increase of old-age pension income of poorer has been achieved so the government accomplished set goal.
Klíčová slova:
redistribution of old-age pension income; old-age pension income; mini-reform of old-age pension income; old-age pension insurance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 10. 2018
Datum podání práce:
24. 5. 2019
Datum obhajoby:
17.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67333_mecd00.pdf [889,23 kB]
Oponentura:
62824_lachova.pdf [207,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
67333_klazar.pdf [110,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67333/podrobnosti