Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza a návrh optimalizace systému plánů a rozpočtů na příkladu konkrétního podniku

Autor práce: Hoďánková, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Knorová, Kateřina
Osoba oponující práci: Matyáš, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza a návrh optimalizace systému plánů a rozpočtů na příkladu konkrétního podniku
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou systému plánů a rozpočtů. Konkrétně je zaměřena na analýzu systému plánů a rozpočtů ve společnosti s.Oliver. Na základě shrnuté teorie, která tvoří první část bakalářské práce, je posouzena současná využitelnost daného systému a jsou navrženy možnosti jeho zlepšení.
Klíčová slova: manažerské účetnictví; plán; plánování; rozpočet; rozpočtování; denní plány

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra manažerského účetnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza a návrh optimalizace systému plánů a rozpočtů na příkladu konkrétního podniku
Překlad názvu: Analysis and optimalization of plans and budgets in specific enterprise
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor’s thesis focuses on analysis of plans and budgets system. The analysis is specifically done in company s.Oliver. According to theory, which is the first part of bachelor’s thesis, is considered current use of the system and are proposed possible changes for improvements.
Klíčová slova: managerial accounting; plan; budget; budgeting; daily plans; planning

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Managerial Accounting
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2018
Datum podání práce: 24. 5. 2019
Datum obhajoby: 17.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67150_hodk01.pdf [1,21 MB]
Oponentura62089_omatyas.pdf [100,22 kB]
Hodnocení vedoucího67150_xfibk01.pdf [166,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67150/podrobnosti