Analýza a návrh optimalizace systému plánů a rozpočtů na příkladu konkrétního podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza a návrh optimalizace systému plánů a rozpočtů na příkladu konkrétního podniku
Autor práce:
Hoďánková, Klára
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Knorová, Kateřina
Osoba oponující práci:
Matyáš, Ondřej
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor’s thesis focuses on analysis of plans and budgets system. The analysis is specifically done in company s.Oliver. According to theory, which is the first part of bachelor’s thesis, is considered current use of the system and are proposed possible changes for improvements.
Klíčová slova:
managerial accounting; plan; budget; budgeting; daily plans; planning

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Managerial Accounting
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 10. 2018
Datum podání práce:
24. 5. 2019
Datum obhajoby:
17.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67150_hodk01.pdf [1,21 MB]
Oponentura:
62089_omatyas.pdf [100,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
67150_xfibk01.pdf [166,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67150/podrobnosti