Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční a fundamentální analýza společnosti Philip Morris

Autor práce: Obruča, Radek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Osoba oponující práci: Marek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční a fundamentální analýza společnosti Philip Morris
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá finanční a fundamentální analýzou společnosti Philip Morris, a. s. V práci je pospán teoretický koncept finanční a fundamentální analýzy se zaměřením na oblasti, které jsou sledovány z pozice investora. Ve finanční analýze je zaměřena pozornost na oblasti rentability, aktivity a finanční stability. Pro lepší pochopení výsledků a zřetelnost vývojových trendů je finanční analýza provedena za období 2014 – 2018. Přes ukazatele kapitálového trhu práce plynule přechází z finanční analýza na fundamentální. V rámci fundamentální analýze je věnována pozornost globální a odvětvové analýze, a hlavně firemní analýze. Je zde popsáno několik dividendových diskontních modelů, ziskových modelů a cashflow modelů, z nichž některé jsou aplikované na společnost Philip Morris za rok 2018.
Klíčová slova: Finanční analýza; Fundamentální analýza; vnitřní hodnota akcie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční a fundamentální analýza společnosti Philip Morris
Překlad názvu: Financial and fundamental analysis of Philip Morris
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with financial and fundamental analysis of Philip Morris, a. s. There is described theoretical concept of financial and fundamental analysis with focus on the areas important for investors. In financial analysis it means analysis of profitability, activity and financial stability. To show the trends in the indicator values the analyses are made in time series from 2014 to 2018. With the capital market analysis, it smoothly changes to the fundamental analysis. In this part of the thesis the attention is paid to global and sectoral analysis. The most importantly it is focused on corporate analysis. In this part the intrinsic value is being estimated with several method e.g. dividend models, profitability models and cashflow models.
Klíčová slova: intrinsic value; Financial analysis; Fundamental analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2018
Datum podání práce: 25. 5. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66551_xobrr00.pdf [1,14 MB]
Oponentura59064_Marek.pdf [246,45 kB]
Hodnocení vedoucího66551_stankova.pdf [226,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66551/podrobnosti