Finanční a fundamentální analýza společnosti Philip Morris

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční a fundamentální analýza společnosti Philip Morris
Autor práce:
Obruča, Radek
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Staňková, Anna
Osoba oponující práci:
Marek, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with financial and fundamental analysis of Philip Morris, a. s. There is described theoretical concept of financial and fundamental analysis with focus on the areas important for investors. In financial analysis it means analysis of profitability, activity and financial stability. To show the trends in the indicator values the analyses are made in time series from 2014 to 2018. With the capital market analysis, it smoothly changes to the fundamental analysis. In this part of the thesis the attention is paid to global and sectoral analysis. The most importantly it is focused on corporate analysis. In this part the intrinsic value is being estimated with several method e.g. dividend models, profitability models and cashflow models.
Klíčová slova:
intrinsic value; Financial analysis; Fundamental analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 6. 2018
Datum podání práce:
25. 5. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66551_xobrr00.pdf [1,14 MB]
Oponentura:
59064_Marek.pdf [246,45 kB]
Hodnocení vedoucího:
66551_stankova.pdf [226,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66551/podrobnosti