Problematika převodních cen z účetního a daňového hlediska

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Problematika převodních cen z účetního a daňového hlediska
Autor práce:
Klimeš, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Müllerová, Libuše
Osoba oponující práci:
Nešleha, Matěj
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the issue of transfer pricing from the accounting and tax perspective. The thesis is divided into three parts, the first part of which relates to the transfer pricing from an accounting point of view – it deals with basic accounting assumptions, accounting and auditing risks arising from transfer pricing and the possibility to make greater use of consolidated financial statement. The second part describes transfer pricing from a tax point of view. It defines basic regulation, arm's length principle, functional and risk analysis, and methods for determining transfer pricing. The third part deals with transfer pricing documentation for a particular company.
Klíčová slova:
corporate income tax; transfer pricing; arm´s lenght principle; accounting; true and fair view; transfer pricing documentation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 12. 2018
Datum podání práce:
28. 5. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67948_klim03.pdf [1,13 MB]
Oponentura:
61352_Nešleha.pdf [219,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
67948_muller.pdf [219,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67948/podrobnosti