Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ocenění Komerční banky, a.s.

Autor práce: Ivašyna, Viktoria
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hrdý, Milan
Osoba oponující práci: Nohýnková, Barbora

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění Komerční banky, a.s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Oceňování bank je čím dál více diskutovaným tématem, a to i z důvodu rostoucího počtu transakcí s bankami. Přitom postup ocenění a použité metody jsou podstatně odlišné od klasických metod, používaných v případě ostatních podniků. Cílem práce je tedy popsat tato specifika a ukázat na příkladu ocenění Komerční banky, a.s. samotný postup ocenění a aplikaci vybraných metod. V teoretické části bude uveden regulatorní rámec činnosti bank, druhy bankovních rizik a jednotlivé metody ocenění. V praktické části bude představena Komerční banka, a.s. a struktura její skupiny, poté bude následovat finanční a strategická analýzy, které poslouží jako základ pro sestavení finančního plánu. V závěru se stanoví diskontní míra na základě modelu CAPM a bude vypočítána hodnota oceňované banky.
Klíčová slova: Ocenění; Komerční banka; Banka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění Komerční banky, a.s.
Překlad názvu: Valuation of Komerční banka, a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Valuation of banks is very discutable theme nowadays, mostly because of the increasing number of transactions including banks. At the same time, process of valuation and utilized techniques are different comparing to classic methods used for valuation of other enterprises. The aim of this theses is to describe those specifics and show the valuation process on the example of valuation of Komerční banka, a.s. Theoretical part indicate the banking regulatory framework, types of banking risks and different methods of valuation. In the practical part chosen bank will be described as a part of the group, following by the financial and strategic analysis which will be considered as the basis of financial plan. At the end of the thesis the discount rate will be calculated based on model CAPM and the value of Komerční banka, a.s. will be determined.
Klíčová slova: valuation; bank; Komerční banka, a.s.

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2018
Datum podání práce: 30. 5. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66957_xivav07.pdf [1,96 MB]
Oponentura59051_Nohýnková.pdf [282,21 kB]
Hodnocení vedoucího66957_hrdy.pdf [578,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66957/podrobnosti