Ocenění Komerční banky, a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ocenění Komerční banky, a.s.
Autor práce:
Ivašyna, Viktoria
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hrdý, Milan
Osoba oponující práci:
Nohýnková, Barbora
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Valuation of banks is very discutable theme nowadays, mostly because of the increasing number of transactions including banks. At the same time, process of valuation and utilized techniques are different comparing to classic methods used for valuation of other enterprises. The aim of this theses is to describe those specifics and show the valuation process on the example of valuation of Komerční banka, a.s. Theoretical part indicate the banking regulatory framework, types of banking risks and different methods of valuation. In the practical part chosen bank will be described as a part of the group, following by the financial and strategic analysis which will be considered as the basis of financial plan. At the end of the thesis the discount rate will be calculated based on model CAPM and the value of Komerční banka, a.s. will be determined.
Klíčová slova:
valuation; bank; Komerční banka, a.s.

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2018
Datum podání práce:
30. 5. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66957_xivav07.pdf [1,96 MB]
Oponentura:
59051_Nohýnková.pdf [282,21 kB]
Hodnocení vedoucího:
66957_hrdy.pdf [578,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66957/podrobnosti