Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Základ daně z příjmů ze závislé činnosti v České republice

Autor práce: Malcová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Osoba oponující práci: Vančurová, Alena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Základ daně z příjmů ze závislé činnosti v České republice
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce bylo zjistit, zda existuje závislost mezi zavedením tzv. superhrubé mzdy – neboli dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – a úhrnnou částkou vybranou na dani z příjmů. Za účelem zjištění stanoveného cíle byla provedena regresní analýza panelových dat ve statistickém programu Gretl. Panelová data se týkala států Visegrádské čtyřky – tedy České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska – v letech 2007 až 2016. Při sběru dat bylo čerpáno z databází OECD a EuroStatu. Proměnnými byly náhrady zaměstnanců, hrubý domácí produkt, celkový daňový výnos, výnos na dani z příjmů a efektivní daňová sazba. Dále byla v rámci regresní analýzy zavedena tzv. dummy proměnná, kterou bylo použití tzv. superhrubé mzdy jako dílčího základu daně pro stanovení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v daném státě a roce. Z výstupu provedené analýzy vyplývá, že zavedení tzv. superhrubé mzdy má za následek snížení objemu finančních prostředků vybraných na dani z příjmů.
Klíčová slova: dílčí základ daně; superhrubá mzda; regresní analýza; panelová data; Základ daně z příjmů ze závislé činnosti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Základ daně z příjmů ze závislé činnosti v České republice
Překlad názvu: Tax base from dependent activity in the Czech Republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this dissertation was to establish whether the introduction of a Super-Gross Salary – a partial tax base from dependent activity – influences the total amount of money raised from income tax. To test this hypothesis, regression analysis of panel data was conducted using a statistics package called Gretl. The panel data-set comprised data from the Visegrad Group countries – Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland – spanning 2007 to 2016. Data was sourced from the OECD and EuroStat databases. Variables were compensations of employees, gross domestic product, total tax revenue, income tax revenue and effective tax rate. Furthermore, a “dummy” variable was introduced for the regression analysis. The dummy variable stated whether or not the Super-Gross Salary had been used as a partial tax base to determine income tax of persons from dependent activity in a respective state and year. Regression analysis outcomes indicate that introduction of the Super-Gross Salary results in a decline in the total sum of revenues gained from income tax.
Klíčová slova: Tax base from incomes from dependent activity; partial tax base; super-gross salary; regression analysis; panel data-set

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 10. 2018
Datum podání práce: 31. 5. 2019
Datum obhajoby: 17.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67500_mall03.pdf [1,18 MB]
Oponentura63172_vancura.pdf [137,34 kB]
Hodnocení vedoucího67500_charja.pdf [201,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67500/podrobnosti