Analýza a návrh optimalizace kalkulací na příkladu konkrétního podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza a návrh optimalizace kalkulací na příkladu konkrétního podniku
Autor práce:
Hoferek, Filip
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Petera, Petr
Osoba oponující práci:
Křehnáčová, Aneta
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on analysis and creation of optimized costing for specific business organisation. The thesis is devided into theoretical and practical sections. In the teoretical section, basic terms regarding the topic of the thesis are described, as well as relationships between them and general division based on knowledge described in technical literature. In the practical section, studied business organisation is introduced and optimized costing is presented based on the recommendations from technical literature described within the first part of the thesis. At the end of the thesis, recommendations are summarized for the business organisation for their future application.
Klíčová slova:
Costs; Costing; Costing model; Flower Store; Price

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Managerial Accounting
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2018
Datum podání práce:
31. 5. 2019
Datum obhajoby:
17.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67140_hoff00.pdf [541,35 kB]
Oponentura:
62090_xkrea24.pdf [239,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
67140_xpetp06.pdf [165,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67140/podrobnosti