Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza a návrh optimalizace kalkulací na příkladu konkrétního podniku

Autor práce: Hoferek, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Petera, Petr
Osoba oponující práci: Křehnáčová, Aneta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza a návrh optimalizace kalkulací na příkladu konkrétního podniku
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a tvorbu optimalizace kalkulace pro konkrétní podnik. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány základní pojmy týkající se tématu práce a také jsou zde popsány vztahy a základní dělení těchto pojmů na základě odborné literatury. V praktické části je popsán zkoumaný podnik a je podán optimalizační návrh kalkulace vytvořený podle doporučení odborné literatury, která jsou popsána v první části práce. Na závěr jsou shrnuta doporučení týkající se řešení dané problematiky, která zkoumaný podnik bude moci v budoucnu využít
Klíčová slova: Náklady; Kalkulace; Květinářství; Cena; Kalkulační vzorec

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra manažerského účetnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza a návrh optimalizace kalkulací na příkladu konkrétního podniku
Překlad názvu: Analysis and proposals for optimization of costing illustrated on a specific business organisation
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis is focused on analysis and creation of optimized costing for specific business organisation. The thesis is devided into theoretical and practical sections. In the teoretical section, basic terms regarding the topic of the thesis are described, as well as relationships between them and general division based on knowledge described in technical literature. In the practical section, studied business organisation is introduced and optimized costing is presented based on the recommendations from technical literature described within the first part of the thesis. At the end of the thesis, recommendations are summarized for the business organisation for their future application.
Klíčová slova: Costs; Costing; Costing model; Flower Store; Price

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Managerial Accounting
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2018
Datum podání práce: 31. 5. 2019
Datum obhajoby: 17.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67140_hoff00.pdf [541,35 kB]
Oponentura62090_xkrea24.pdf [239,27 kB]
Hodnocení vedoucího67140_xpetp06.pdf [165,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67140/podrobnosti