Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Účetní výsledek hospodaření versus základ daně z příjmů

Autor práce: Novotná, Simona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Osoba oponující práci: Šindelář, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Účetní výsledek hospodaření versus základ daně z příjmů
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce v první části znázorňuje princip transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmů právnických osob a v této souvislosti definuje položky, o které musí či může účetní jednotka dále upravit účetní výsledek hospodaření na základ daně tak, aby došlo ke stanovení daňové povinnosti. Práce blíže vymezuje daň z příjmů právnických osob s detailem na daňovou úpravu oblastí dlouhodobého majetku a převodních cen. V navazující části se práce nejprve zabývá obecným vymezením problematiky daňových úniků a daňové optimalizace. Dále se blíže zaměřuje na potenciální daňové úniky a možnosti daňové optimalizace v oblastech dlouhodobého majetku a převodních cen.
Klíčová slova: daň z příjmů právnických osob; daňová optimalizace; dlouhodobý majetek; účetní výsledek hospodaření; daňové úniky; převodní ceny

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Účetní výsledek hospodaření versus základ daně z příjmů
Překlad názvu: Accounting Result versus Coporate Income Tax Base
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In the first part of the diploma thesis principle of transformation of accounting result to the corporate income tax base is presented. In order to determine tax liability, items which may or must be used to adjust accounting result to the tax base, are defined. Thesis also delimits corporate income tax with further focus on fixed assets and transfer pricing in terms of taxation. In the following part of the thesis general definition of tax evasions and tax optimization is presented. Subsequently potential tax evasions and tax optimization options in the areas of fixed assets and transfer pricing are introduced.
Klíčová slova: accounting result; corporate income tax; tax evasion; tax optimization; fixed assets; transfer pricing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2018
Datum podání práce: 1. 6. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67116_xnovs24.pdf [841,31 kB]
Oponentura61833_xsinm00.pdf [97,08 kB]
Hodnocení vedoucího67116_muller.pdf [219,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67116/podrobnosti