Účetní výsledek hospodaření versus základ daně z příjmů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účetní výsledek hospodaření versus základ daně z příjmů
Autor práce:
Novotná, Simona
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Müllerová, Libuše
Osoba oponující práci:
Šindelář, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
In the first part of the diploma thesis principle of transformation of accounting result to the corporate income tax base is presented. In order to determine tax liability, items which may or must be used to adjust accounting result to the tax base, are defined. Thesis also delimits corporate income tax with further focus on fixed assets and transfer pricing in terms of taxation. In the following part of the thesis general definition of tax evasions and tax optimization is presented. Subsequently potential tax evasions and tax optimization options in the areas of fixed assets and transfer pricing are introduced.
Klíčová slova:
accounting result; corporate income tax; tax evasion; tax optimization; fixed assets; transfer pricing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2018
Datum podání práce:
1. 6. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67116_xnovs24.pdf [841,31 kB]
Oponentura:
61833_xsinm00.pdf [97,08 kB]
Hodnocení vedoucího:
67116_muller.pdf [219,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67116/podrobnosti