Ocenění podniku Dr. Oetker spol. s r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ocenění podniku Dr. Oetker spol. s r.o.
Autor práce:
Čech, Ondřej
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Rýdlová, Barbora
Osoba oponující práci:
Staňková, Veronika
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis „Business valuation of Dr. Oetker, spol. s.r.o.“ is divided into five parts. The first one deals with the basic informations and description of the company. In the next part follows financial and strategic analysis. In the fourth part are analysed and forecasted value drivers on the basis of which the financial plan is compiled. In the last part is Dr. Oetker valued by DCF Equity method using parametric formula for terminal value and, in the alternative, a market comparison method is performed.
Klíčová slova:
Dr. Oetker; Business valuation; DCF Equity; Analysis; Market comparison

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 11. 2018
Datum podání práce:
2. 6. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67791_ceco00.pdf [2,54 MB]
Oponentura:
63180_xstav31.pdf [463,55 kB]
Hodnocení vedoucího:
67791_jetmarb.pdf [371,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67791/podrobnosti