Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ocenění podniku Dr. Oetker spol. s r.o.

Autor práce: Čech, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rýdlová, Barbora
Osoba oponující práci: Staňková, Veronika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění podniku Dr. Oetker spol. s r.o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce na téma „Ocenění podniku Dr. Oetker, spol. s.r.o.“ je rozdělena do pěti částí. První se věnuje základním informacím a popisu společnosti. Následuje zpracování finanční a strategické analýzy. Ve čtvrté části jsou analyzovány a prognózovány generátory hodnoty, na základě kterých je sestaven finanční plán. V poslední části je Dr. Oetker oceněn výnosovou metodou DCF Equity s využitím parametrického vzorce a podpůrně je provedeno ocenění metodou tržního porovnání.
Klíčová slova: Dr. Oetker; Ocenění podniku; DCF Equity; Analýza; Tržní porovnání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění podniku Dr. Oetker spol. s r.o.
Překlad názvu: Business valuation of Dr. Oetker, spol. s.r.o.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis „Business valuation of Dr. Oetker, spol. s.r.o.“ is divided into five parts. The first one deals with the basic informations and description of the company. In the next part follows financial and strategic analysis. In the fourth part are analysed and forecasted value drivers on the basis of which the financial plan is compiled. In the last part is Dr. Oetker valued by DCF Equity method using parametric formula for terminal value and, in the alternative, a market comparison method is performed.
Klíčová slova: Dr. Oetker; Business valuation; DCF Equity; Analysis; Market comparison

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2018
Datum podání práce: 2. 6. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67791_ceco00.pdf [2,54 MB]
Oponentura63180_xstav31.pdf [463,55 kB]
Hodnocení vedoucího67791_jetmarb.pdf [371,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67791/podrobnosti