Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční a strategická analýza společnosti PLEAS a.s.

Autor práce: Musil, Otto
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Osoba oponující práci: Marek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční a strategická analýza společnosti PLEAS a.s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je provést finanční analýzu společnosti PLEAS, a.s. a zhodnotit, jakým způsobem hospodařila v letech 2012 až 2016. Na základě těchto a dalších informací je posléze provedena analýza strategická. Práce je rozdělena do dvou významných celků. První část, metodická, se věnuje teoretickému vymezení použitých metod finanční a strategické analýzy. Druhá část se pak věnuje představení společnosti a aplikaci dříve definovaných metod finanční analýzy pro zhodnocení finančního zdraví podniku, na což navazuje provedení analýzy strategické. V rámci finanční analýzy je provedeno srovnání s konkurenční společností Jitex Comfort, s.r.o. a s celým odvětvím. Na závěr je provedena SWOT analýza.
Klíčová slova: PLEAS, a.s.; strategická analýza; SWOT analýza; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční a strategická analýza společnosti PLEAS a.s.
Překlad názvu: Financial and strategic analysis of company PLEAS, a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of this diploma thesis is to conduct a financial analysis of the company PLEAS, a.s. to evaluate its activities between years 2012 and 2016. This information is used to conduct strategic analysis. The thesis is divided into two main parts. The fist theoretical part describes used analytical methods. In the second part the company is introduced and both financial and strategic analysis are conducted. Calculated values are compared to rival company Jitex Comfort, s.r.o. and related industry. In the end of the thesis results are summarized using SWOT analysis.
Klíčová slova: financial analysis; SWOT analysis; PLEAS, a.s.; strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2017
Datum podání práce: 5. 6. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63957_xmuso03.pdf [2,08 MB]
Oponentura59063_Marek.pdf [246,92 kB]
Hodnocení vedoucího63957_stankova.pdf [229,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63957/podrobnosti