Finanční a strategická analýza společnosti PLEAS a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční a strategická analýza společnosti PLEAS a.s.
Autor práce:
Musil, Otto
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Staňková, Anna
Osoba oponující práci:
Marek, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The goal of this diploma thesis is to conduct a financial analysis of the company PLEAS, a.s. to evaluate its activities between years 2012 and 2016. This information is used to conduct strategic analysis. The thesis is divided into two main parts. The fist theoretical part describes used analytical methods. In the second part the company is introduced and both financial and strategic analysis are conducted. Calculated values are compared to rival company Jitex Comfort, s.r.o. and related industry. In the end of the thesis results are summarized using SWOT analysis.
Klíčová slova:
financial analysis; SWOT analysis; PLEAS, a.s.; strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 11. 2017
Datum podání práce:
5. 6. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63957_xmuso03.pdf [2,08 MB]
Oponentura:
59063_Marek.pdf [246,92 kB]
Hodnocení vedoucího:
63957_stankova.pdf [229,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63957/podrobnosti