Hodnotenie efektívnosti investičného projektu nových inovatívnych technológií

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hodnotenie efektívnosti investičného projektu nových inovatívnych technológií
Autor práce:
Košická, Ráchel
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Staňková, Anna
Osoba oponující práci:
Marek, Petr
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Diplomová práca „Zhodnotenie efektívnosti investičného projektu inovatívnych technológií“ je zameraná na problematiku investičných projektov, ich metód hodnotenia efektívnosti a financovania. Pre hodnotenie ekonomickej efektívnosti je v praktickej časti zvolený reálny investičný projekt inovatívnych technológií spoločnosti, ktorý sa skladá z piatich investícií. Investície boli hodnotené podľa ekonomických tokov a boli využité metódy hodnotenia opísané v odbornej literatúre. V závere práce sú vymedzené efekty, ktoré investícia prináša nielen spoločnosti ale aj regiónu, v ktorom pôsobí (Košický kraj).
Klíčová slova:
Investície; Investičný projekt; Metódy hodnotenia efektívnosti investičného projektu; Fázy investičného projektu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 2. 2018
Datum podání práce:
4. 6. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65473_xkosr12.pdf [1,01 MB]
Oponentura:
59062_Marek.pdf [246,11 kB]
Hodnocení vedoucího:
65473_stankova.pdf [226,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65473/podrobnosti