Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Hodnotenie efektívnosti investičného projektu nových inovatívnych technológií

Autor práce: Košická, Ráchel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Osoba oponující práci: Marek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hodnotenie efektívnosti investičného projektu nových inovatívnych technológií
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Diplomová práca „Zhodnotenie efektívnosti investičného projektu inovatívnych technológií“ je zameraná na problematiku investičných projektov, ich metód hodnotenia efektívnosti a financovania. Pre hodnotenie ekonomickej efektívnosti je v praktickej časti zvolený reálny investičný projekt inovatívnych technológií spoločnosti, ktorý sa skladá z piatich investícií. Investície boli hodnotené podľa ekonomických tokov a boli využité metódy hodnotenia opísané v odbornej literatúre. V závere práce sú vymedzené efekty, ktoré investícia prináša nielen spoločnosti ale aj regiónu, v ktorom pôsobí (Košický kraj).
Klíčová slova: Investície; Investičný projekt; Metódy hodnotenia efektívnosti investičného projektu; Fázy investičného projektu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hodnotenie efektívnosti investičného projektu nových inovatívnych technológií
Překlad názvu: Assessing the efficiency of the investment project of new innovative technologies
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The diploma thesis " Assessing the efficiency of the investment project of innovative technologies" is focused on the issue of investment projects, their evaluation methods of efficiency and financing. In order to assess economic efficiency was chosen a real investment project of innovative technologies of company, which consists of five investments. Investments were evaluated from economic flows and the assessment methods were used from the literature. In conclusion of the thesis there are defined effects, which the investment brings not only to the company itself but also to the region in which it operates (Košice region).
Klíčová slova: Investments; Investment project; Methods of evaluation of investment project effectiveness; Investment project phase

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2018
Datum podání práce: 4. 6. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65473_xkosr12.pdf [1,01 MB]
Oponentura59062_Marek.pdf [246,11 kB]
Hodnocení vedoucího65473_stankova.pdf [226,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65473/podrobnosti