Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Franšízing v maloobchode na slovenskom trhu: Prípadová štúdia

Autor práce: Šántová, Adriána
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rýdlová, Barbora
Osoba oponující práci: Lasne, Jarka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Franšízing v maloobchode na slovenskom trhu: Prípadová štúdia
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Témou diplomovej práce je franšízing v maloobchode na slovenskom trhu. Cieľom práce je zostavenie business plánu pre novootvorenú franšízu na najbližšie tri roky od začiatku jej fungovania, so zameraním na zostavenie finančného plánu pozostávajúceho z účtovných výkazov. Práca je rozdelená na 3 hlavné časti: Franšízing, Analýzu slovenského trhu a Plán novovzniknutej franšízy. Pri písaní využívam metódu „bottom up planning“, kde som si na začiatku definovala ciele, ku ktorým sa chcem priblížiť a od najnižších úrovní sa dostanem až finančným plánom na stanovené obdobie. Prínos mojej diplomovej práce vidím v odpovedi na otázku, či má rastový a výnosový potenciál otvorenie franšízy Jeff de Bruges na slovenskom trhu.
Klíčová slova: analýza účtovných výkazov, ; podnikateľský plán; franšízing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Franšízing v maloobchode na slovenskom trhu: Prípadová štúdia
Překlad názvu: Retail franchising in Slovakia: Case study
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The subject of my thesis is franchising in retail business on the Slovak market. The aim of my thesis is to create a business plan for newly opened franchise for the next three years from the beginning of its existation, focusing on the compilation of financial plan consisting of financial statement. The thesis is devided in 3 main parts: Franchising, Analysis of the Slovakk Market and Plan of Newly established franchise. I use the methods of the bottom-up method of the financial plan, where I initially defined the goals I want to approach and from the lowest levels I got to the financial plan for a specified period. I can see the benefit of my thesis in answering the question of whether the growth and revenue potential of opening the franchise Jeff de Bruges on the Slovak market.
Klíčová slova: statement analysis; business plan; franchising

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2018
Datum podání práce: 7. 6. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67239_xsana05.pdf [1,89 MB]
Oponentura63267_Lasne.pdf [126,24 kB]
Hodnocení vedoucího67239_jetmarb.pdf [370,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67239/podrobnosti