Franšízing v maloobchode na slovenskom trhu: Prípadová štúdia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Franšízing v maloobchode na slovenskom trhu: Prípadová štúdia
Autor práce:
Šántová, Adriána
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Rýdlová, Barbora
Osoba oponující práci:
Lasne, Jarka
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Témou diplomovej práce je franšízing v maloobchode na slovenskom trhu. Cieľom práce je zostavenie business plánu pre novootvorenú franšízu na najbližšie tri roky od začiatku jej fungovania, so zameraním na zostavenie finančného plánu pozostávajúceho z účtovných výkazov. Práca je rozdelená na 3 hlavné časti: Franšízing, Analýzu slovenského trhu a Plán novovzniknutej franšízy. Pri písaní využívam metódu „bottom up planning“, kde som si na začiatku definovala ciele, ku ktorým sa chcem priblížiť a od najnižších úrovní sa dostanem až finančným plánom na stanovené obdobie. Prínos mojej diplomovej práce vidím v odpovedi na otázku, či má rastový a výnosový potenciál otvorenie franšízy Jeff de Bruges na slovenskom trhu.
Klíčová slova:
analýza účtovných výkazov, ; podnikateľský plán; franšízing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 10. 2018
Datum podání práce:
7. 6. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67239_xsana05.pdf [1,89 MB]
Oponentura:
63267_Lasne.pdf [126,24 kB]
Hodnocení vedoucího:
67239_jetmarb.pdf [370,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67239/podrobnosti