Statutární audit účetní závěrky vybraného podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Statutární audit účetní závěrky vybraného podniku
Autor práce:
Kloudová, Juliana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Müllerová, Libuše
Osoba oponující práci:
Kmoch, Štěpán
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diploma thesis focuses on statutory audit of financial statements prepared based on accounting regulation applicable in the Czech republic. The main aim is to describe the whole process of the statutory audit in detail and based on knowledge obtained, perform statutory audit of selected balances of financial statements of Investment company Delta INV a.s. This work has two parts. Theoretical part describes phases of the statutory audit in compliance with International Standards on Auditing and Czech accounting and auditing regulation from acceptance of engagement and planning of audit until final testing and creation of audit report. Empirical part focuses on testing of selected financial statement rows of Investment company Delta INV a.s., whose major activity is management of collective funds.
Klíčová slova:
audit; financial statements; materiality; financial institution; risk of material misstatement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 3. 2018
Datum podání práce:
7. 6. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65374_xkloj11.pdf [1,54 MB]
Oponentura:
61841_Kmoch.pdf [224,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
65374_muller.pdf [294,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65374/podrobnosti