Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ocenění společnosti ESTEÉ LAUDER CZ s.r.o.

Autor práce: Shakirova, Karina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rýdlová, Barbora
Osoba oponující práci: Šmídová, Radana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění společnosti ESTEÉ LAUDER CZ s.r.o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je ocenit společnost Estée Lauder CZ, s.r.o., tržní hodnotou k 31. 12. 2016. Práce je rozdělena do pěti částí. První část obsahuje základní informace o společnosti. Druhá část se věnuje finanční analýze a třetí kapitola obsahuje strategickou analýzu. Čtvrtá kapitola se skládá z analýzy a prognózy generátorů hodnoty a z následně sestaveného finančního plánu na období 2017–2021. Poslední částí je samotné ocenění společnosti, kde podnik je oceněn metodou DCF Equity a metodou tržního porovnání.
Klíčová slova: ocenění podniku; DCF Equity; Estée Lauder CZ; metoda tržního porovnání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění společnosti ESTEÉ LAUDER CZ s.r.o.
Překlad názvu: Business valuation of Estée Lauder CZ s.r.o. company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this diploma thesis is to determine the market value of Estée Lauder CZ, s.r.o. company as of December 31st, 2016. The thesis includes five chapters. The first chapter is focused on the general information about the company. The second part includes financial analysis and the next chapter is dedicated to the strategic analysis. The fourth chapter consists of value drivers' analyzing and planning and of the following complex financial plan for the period 2017–2021. The final part contains the valuation of Estée Lauder CZ using a DCF Equity method and market comparison method.
Klíčová slova: business valuation; DCF Equity; Estée Lauder CZ; market comparison method

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2018
Datum podání práce: 8. 6. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67062_xshak02.pdf [2,25 MB]
Oponentura63183_korbova.pdf [225,41 kB]
Hodnocení vedoucího67062_jetmarb.pdf [373,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67062/podrobnosti