Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Význam účetních informací pro firmy v ČR

Autor práce: Smidková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Jan
Osoba oponující práci: Pelák, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Význam účetních informací pro firmy v ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je zhodnocení významu účetních informací pro firmy v ČR, zda účetní informace využívají pro své interní potřeby, nebo zda účetnictví zpracovávají pouze kvůli splnění zákonných povinností. V řešení bylo použito metody dotazníkového šetření. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že pro své interní účely, jako je finanční řízení a plánování, využívají účetních informací spíše velké a střední podniky.
Klíčová slova: uživatelé účetních informací; účetnictví; význam účetnictví; finanční řízení; finanční plánování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Význam účetních informací pro firmy v ČR
Překlad názvu: The importance of accounting information for companies in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this work is to evaluate the importance of accounting information for companies in the Czech Republic, whether they use accounting information for their internal needs, or whether they process the accounts only to meet legal obligations. The questionnaire survey method was used in the solution. Research has shown that large and medium-sized enterprises use accounting information for their internal purposes, such as financial management and planning.
Klíčová slova: importance of accounting; users of accounting information; accounting; financial management; financial planning

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 6. 2017
Datum podání práce: 13. 6. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62373_xsmil00.pdf [1,11 MB]
Oponentura61098_pelak.pdf [80,09 kB]
Hodnocení vedoucího62373_xnovj88.pdf [188,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62373/podrobnosti