Analýza prezentací pro investory v bankovním sektoru

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza prezentací pro investory v bankovním sektoru
Autor práce:
Macháňová, Alena
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Novotný, Jan
Osoba oponující práci:
Procházka, David
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
In the final thesis I deal with the relationship between quarterly shareholder reports, the so-called earnings calls, and responses of external users of voluntary disclosure. Earnings call is defined by the tone, which depends on the number of positive and negative words. Responses are represented by a change in share price and by the number of questions asked. In the first chapter, I set up three hypotheses. I analyse earnings calls of six banks listed on the Vienna Stock Exchange.
Klíčová slova:
voluntary disclosure; earnings call; textual analysis; tone

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 5. 2018
Datum podání práce:
14. 6. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66032_xmaca23.pdf [984,78 kB]
Oponentura:
62714_prochazd.pdf [191,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
66032_xnovj88.pdf [187,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66032/podrobnosti