Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza prezentací pro investory v bankovním sektoru

Autor práce: Macháňová, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Jan
Osoba oponující práci: Procházka, David

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza prezentací pro investory v bankovním sektoru
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: V diplomové práci se zabývám vztahem kvartálních prezentací pro investory, tzv. „earningscallů“, a reakce externích uživatelů dobrovolně zveřejňovaných informací. Earnings callje zastoupen tzv. tónem, ten je určen počtem pozitivních a negativních slov užitých v průběhuearnings callu. Reakci externích uživatelů reprezentuje změna ceny akcie a počet otázek,které účastníci v průběhu earnings callů pokládají. V první kapitole si stanovuji tři hypotézya následné analýze podrobuji earnings cally šesti bank, jejichž akcie jsou obchodovány na ViennaStock Exchange.
Klíčová slova: voluntary disclosure; earnings call; textová analýza; tón

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza prezentací pro investory v bankovním sektoru
Překlad názvu: Analysis: Bank Earnings Calls
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In the final thesis I deal with the relationship between quarterly shareholder reports, the so-called earnings calls, and responses of external users of voluntary disclosure. Earnings call is defined by the tone, which depends on the number of positive and negative words. Responses are represented by a change in share price and by the number of questions asked. In the first chapter, I set up three hypotheses. I analyse earnings calls of six banks listed on the Vienna Stock Exchange.
Klíčová slova: voluntary disclosure; earnings call; textual analysis; tone

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 5. 2018
Datum podání práce: 14. 6. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66032_xmaca23.pdf [984,78 kB]
Oponentura62714_prochazd.pdf [191,66 kB]
Hodnocení vedoucího66032_xnovj88.pdf [187,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66032/podrobnosti