Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

On-line nakupování potravin na českém trhu potravin

Autor práce: Barták, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sadílek, Tomáš
Osoba oponující práci: Hradský, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: On-line nakupování potravin na českém trhu potravin
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Teoretická část této práce se věnuje přiblížení metodiky v oblasti marketingového výzkumu, dále vysvětlím význam mystery shoppingu. Na závěr teoretické části detailněji zmapuji prostředí českého trhu on-line potravin a představím nejvýznamnější subjekty na trhu. V praktické části mé práce je následně formou opakovaného mystery shoppingu zkoumána úroveň poskytovaných služeb dvou českých společností Košík.cz a Rohlík.cz. Výstupem z použitého sběru dat formou mystery shoppingu jsou náměty na zlepšení jednotlivých fází nákupního procesu.
Klíčová slova: mystery shopping; e-commerce; on-line nakupování potravin

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: On-line nakupování potravin na českém trhu potravin
Překlad názvu: On-line food shopping in the Czech republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: A theoretical part of thesis is focused on the methodology in the field of marketing research, further explains the importance of mystery shopping. At the end of the theoretical part I will describe the situation on the Czech on-line food market and introduce the most important subjects on the market. In the practical part of my thesis is then examined with the form of repeated mystery shopping a level of services provided by two Czech companies, Košík.cz and Rohlík.cz. At the end of the thesis I will present suggestions for improvement in both companies.
Klíčová slova: e-commerce; on-line food shopping; mystery shopping

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2018
Datum podání práce: 21. 6. 2019
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.