On-line nakupování potravin na českém trhu potravin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
On-line nakupování potravin na českém trhu potravin
Autor práce:
Barták, Michal
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Sadílek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Hradský, Ondřej
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
A theoretical part of thesis is focused on the methodology in the field of marketing research, further explains the importance of mystery shopping. At the end of the theoretical part I will describe the situation on the Czech on-line food market and introduce the most important subjects on the market. In the practical part of my thesis is then examined with the form of repeated mystery shopping a level of services provided by two Czech companies, Košík.cz and Rohlík.cz. At the end of the thesis I will present suggestions for improvement in both companies.
Klíčová slova:
e-commerce; on-line food shopping; mystery shopping

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 10. 2018
Datum podání práce:
21. 6. 2019
Datum obhajoby:
16.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67247_barm12.pdf [1,07 MB]
Oponentura:
63709_xhrao08.pdf [150,82 kB]
Hodnocení vedoucího:
67247_sadt00.pdf [62,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67247/podrobnosti