Optimalizace rozvozu lahůdkářských produktů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Optimalizace rozvozu lahůdkářských produktů
Autor práce:
Trnka, Zdeněk
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Fábry, Jan
Osoba oponující práci:
Borovička, Adam
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with optimization of routes designed for distributing delicatessen of a company Lahůdky Cajthaml, Ltd. So formed economic model can be solved via Vehicle Routing Problem (VRP) method. There are 4 types of these methods used in a dissertation - Classical VRP, VRP with heterogeneous fleet, time windows and split delivery, whose mathematical models are described in detail in theoretical section. VRP will be solved in modelling software MPL for Windows. There will be also used two heuristic methods due to difficultness of this problems - Nearest Neighbor and Insert method. All these models will be used for achievement a solution for two distribution days, which differ in quantity of customer's demand. To close this dissertation, results will be summarized and compared among each other.
Klíčová slova:
heterogeneous fleet; split delivery; time windows; Vehicle Routing Problem; heuristic methods

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2018
Datum podání práce:
25. 6. 2019
Datum obhajoby:
09.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66751_trnz00.pdf [854,82 kB]
Veřejná příloha:
19091_trnz00.rar [92,20 kB]
Veřejná příloha:
19092_trnz00.xlsx [19,76 kB]
Veřejná příloha:
19093_trnz00.xlsm [59,93 kB]
Veřejná příloha:
19094_trnz00.unknown [686 B]
Veřejná příloha:
19095_trnz00.unknown [956 B]
Veřejná příloha:
19096_trnz00.unknown [975 B]
Oponentura:
63707_xbora07.pdf [69,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
66751_fabry.pdf [61,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66751/podrobnosti