Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza konkurenceschopnosti ve stavebnictví

Autor práce: Koryčanský, Miroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sadílek, Tomáš
Osoba oponující práci: Hradský, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza konkurenceschopnosti ve stavebnictví
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce popisuje situaci konkurenceschopnosti firmy XY ve stavebnictví v Praze. Teoretická část práce se zaměřuje na obecný popis konkurence a jeho částí. Vyjmenování hlavních faktorů, specifikací, bariér a strukturou stavebnictví. Praktická část se zabývá současnou situací ve stavebnictví, představením firmy XY, analýzou konkurentů, PEST a SWOT, Porterovým modelem pěti sil a BCG maticí společnosti XY. Závěr práce uvádí doporučení na zvýšení konkurenceschopnosti a budování konkurenční výhody.
Klíčová slova: konkurenceschopnost; analýza; SWOT; stavebnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza konkurenceschopnosti ve stavebnictví
Překlad názvu: Analysis of competitiveness in construction
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis describes the situation of competitiveness company XY in the construction industry in Prague. The theoretical part focuses on the general description of the competition and its parts. Mentioning the main factors, specifications, barriers and structure of construction. The practical part deals with the current situation in the construction industry, introduction of company XY, analysis of competitors, PEST and SWOT, Porter's five forces model and BCG matrix of company XY. The conclusion of the work gives recommendations for increasing competitiveness and building a competitive advantage.
Klíčová slova: construction; analysis; SWOT; competitiveness

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 9. 2018
Datum podání práce: 25. 6. 2019
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.