Analýza konkurenceschopnosti ve stavebnictví

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza konkurenceschopnosti ve stavebnictví
Autor práce:
Koryčanský, Miroslav
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Sadílek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Hradský, Ondřej
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis describes the situation of competitiveness company XY in the construction industry in Prague. The theoretical part focuses on the general description of the competition and its parts. Mentioning the main factors, specifications, barriers and structure of construction. The practical part deals with the current situation in the construction industry, introduction of company XY, analysis of competitors, PEST and SWOT, Porter's five forces model and BCG matrix of company XY. The conclusion of the work gives recommendations for increasing competitiveness and building a competitive advantage.
Klíčová slova:
construction; analysis; SWOT; competitiveness

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 9. 2018
Datum podání práce:
25. 6. 2019
Datum obhajoby:
16.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66638_korm02.pdf [747,53 kB]
Oponentura:
63710_xhrao08.pdf [148,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
66638_sadt00.pdf [64,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66638/podrobnosti