Daňové aspekty fúze z pohledu nástupnické společnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Daňové aspekty fúze z pohledu nástupnické společnosti
Autor práce:
Svobodová, Marie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Marková, Hana
Osoba oponující práci:
Vybíral, Roman
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis focuses on the issue of corporate income tax in connection with the company transformation in the form of merger. The thesis is divided into three main chapters. The first chapter is devoted to legal issue and principal legal terminology, which is subsequently applied in the second chapter. The second chapter mentions the principal tax aspects that the successor company should consider in case of a merger and brings out the risks that the successor company may face. In the final chapter it evaluates tax aspects and estimates future development of tax law in connection with the transformation of companies.
Klíčová slova:
tranformation; merger; successor company; company acquired; company income tax; abuse of law

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 9. 2018
Datum podání práce:
26. 6. 2019
Datum obhajoby:
29.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66609_xsvom68.pdf [802,52 kB]
Oponentura:
63712_Vybíral.pdf [375,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
66609_markova.pdf [61,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66609/podrobnosti