Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Daňové aspekty fúze z pohledu nástupnické společnosti

Autor práce: Svobodová, Marie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Marková, Hana
Osoba oponující práci: Vybíral, Roman

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Daňové aspekty fúze z pohledu nástupnické společnosti
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou daně z příjmů právnických osob v souvislosti s realizací přeměny ve formě fúze. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola je věnována právní problematice a stěžejní právní terminologii, která je následně aplikována v rámci druhé kapitoly. Druhá kapitola zmiňuje hlavní daňové aspekty, které by měla nástupnická společnost vzít v úvahu v případě realizace fúze a rovněž zmiňuje rizika, kterým nástupnická společnost může čelit. Závěrečná kapitola hodnotí daňově aspekty a odhaduje budoucí vývoj daňového práva v souvislosti s přeměnami obchodních společností.
Klíčová slova: přeměna; fúze; nástupnická společnost; zanikající společnost ; daň z příjmů právnických osob ; zneužití práva

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Daňové aspekty fúze z pohledu nástupnické společnosti
Překlad názvu: Tax aspects of merger from the perspective of the successor company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis focuses on the issue of corporate income tax in connection with the company transformation in the form of merger. The thesis is divided into three main chapters. The first chapter is devoted to legal issue and principal legal terminology, which is subsequently applied in the second chapter. The second chapter mentions the principal tax aspects that the successor company should consider in case of a merger and brings out the risks that the successor company may face. In the final chapter it evaluates tax aspects and estimates future development of tax law in connection with the transformation of companies.
Klíčová slova: tranformation; merger; successor company; company acquired; company income tax; abuse of law

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2018
Datum podání práce: 26. 6. 2019
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.