Využití mikropočítačů v prostředí chytré domácnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití mikropočítačů v prostředí chytré domácnosti
Autor práce:
Červenka, Lukáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Šebesta, Michal
Osoba oponující práci:
Bruckner, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This theses deals with different aspects of an important phenomenon, Smart Home. If we want most of the people to benefit from this phenomenon, it is necessary to meet the conditions such that the devices and ecosytems are able and want to communicate with each other.The first part deals with history, context, technology and Smart Home standards, especially the most widespread ones. The purpose is to relate to different technologies and ecosystems. This information can be later used for further work. In the Case study section I provide two examples of possibilities and limitations that could affect the operation of these systems.
Klíčová slova:
Connected Home; intelligent home; integration ; Smart Home

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 12. 2015
Datum podání práce:
27. 6. 2019
Datum obhajoby:
17.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56030_cervenka.pdf [3,12 MB]
Oponentura:
54997_bruckner.pdf [63,73 kB]
Hodnocení vedoucího:
56030_xsebm14.pdf [87,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56030/podrobnosti