Vliv zájmových skupin v oblasti hazardu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv zájmových skupin v oblasti hazardu
Autor práce:
Ohanka, Marek
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vymětal, Petr
Osoba oponující práci:
Dítětová, Adéla
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis devotes to the issue of interest groups in gambling industry and their influence on the legislation process. As there are many interest groups in this specific area, it was assumed that their influence on legislation will be more pronounced then in the other areas. The thesis uses a descriptive-analytical method. The legislative process of the specific legal act (Act No. 186/2016) had been observed and the data that had been gained were analyzed. he aims of the thesis is to prove that particular interest groups have more or less participated in the final form of this law and thus have shown its influence. The thesis consists of four parts, the first three parts of which are devoted to the theory and the fourth part to the analysis itself. The result of the work is the demonstration of the influence of interest groups on the legislation process.
Klíčová slova:
gambling industry; interest groups; interest groups theory; legislation process; lobbying

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2017
Datum podání práce:
28. 6. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63154_oham00.pdf [963,06 kB]
Oponentura:
64042_xdita00.pdf [65,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
63154_vymetal.pdf [67,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63154/podrobnosti