Alternativní rostlinná produkce - vertikální farma

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Alternativní rostlinná produkce - vertikální farma
Autor práce:
Děkanovská, Kamila
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Syrovátka, Oldřich
Osoba oponující práci:
Foldynová, Renata
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with alternative year-round agricultural methods of production that is not tied to agricultural land and climatic conditions. The main objective of the study is to analyze and assess the conditions to be met to propose an optimal business plan for establishing a small vertical farm. The theoretical part maps current global trends in food security and evaluates the benefits of vertical farms. Furthermore, it defines approaches to the creation of a business plan, which are applied in the fol-lowing part. In the practical part are processed materials usable for the final production of business plan. Based on the analyzes, the project is evaluated by SWOT analysis. The work's contribution is to identify aspects related to a sustaina-ble agricultural production that can provide a new perspective on the business of existing or start-up businesses
Klíčová slova:
Vertical farm; Sustainability; Microgreens; Business plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 3. 2013
Datum podání práce:
28. 6. 2019
Datum obhajoby:
21.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42463_xdekk00.pdf [2,88 MB]
Oponentura:
63693_Foldynová.pdf [118,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
42463_syrovatk.pdf [158,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42463/podrobnosti