Změny ve spotřebě piva v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Změny ve spotřebě piva v České republice
Autor práce:
Lhotková, Helena
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Dvořák, Jiří
Osoba oponující práci:
Musilová, Iveta
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze the consumption behavior of the inhabitants of the Czech Republic related to beer consumption. This issue is very wide and the scope of the solution would go beyond the possibilities of this work. For this reason, only today's most discussed topics have been selected for analysis, which have been revealed in the context of a theoretical search of available book and Internet resources. The analysis itself deals with the issue of beer consumption in the Czech Republic from the point of view of the quantity and the most frequent place of consumption of beer, as well as the preference of beer according to the strength of the beer and beer packaging. A separate part is devoted to customer acceptability of beer prices.
Klíčová slova:
beer; beer consumption; beer consumers

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 3. 2017
Datum podání práce:
4. 7. 2019
Datum obhajoby:
29.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61266_lhoh00.pdf [1,70 MB]
Oponentura:
63671_xmusi02.pdf [68,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
61266_dvorakji.pdf [59,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61266/podrobnosti