Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Změny ve spotřebě piva v České republice

Autor práce: Lhotková, Helena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Osoba oponující práci: Musilová, Iveta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Změny ve spotřebě piva v České republice
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Náplní diplomové práce je analýza spotřebního chování obyvatel České republiky související s konzumací piva. Tato problematika je velmi široká a rozsah řešení by pře-sáhnul možnosti této práce. Z tohoto důvodu byla pro analýzu vybrána pouze v dnešní době nejvíce diskutovaná témata, která byla odhalena v rámci teoretické rešerše dostupných knižních a internetových zdrojů. Samotná analýza se věnuje problematice spotřeby piva v České republice z pohledu množství a nejčastějšího místa konzumace piva, dále pak preferenci piva dle stupňovitosti a spotřebě piva dle obalů. Samostatná část je věnována zákaznické akceptovatelnosti ceny piva.
Klíčová slova: dělení piv; konzumenti piva; spotřeba piva; pivo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Změny ve spotřebě piva v České republice
Překlad názvu: Changes in beer consumption in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to analyze the consumption behavior of the inhabitants of the Czech Republic related to beer consumption. This issue is very wide and the scope of the solution would go beyond the possibilities of this work. For this reason, only today's most discussed topics have been selected for analysis, which have been revealed in the context of a theoretical search of available book and Internet resources. The analysis itself deals with the issue of beer consumption in the Czech Republic from the point of view of the quantity and the most frequent place of consumption of beer, as well as the preference of beer according to the strength of the beer and beer packaging. A separate part is devoted to customer acceptability of beer prices.
Klíčová slova: beer; beer consumption; beer consumers

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2017
Datum podání práce: 4. 7. 2019
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.