Analýza dopadů rezidenční suburbanizace na demografii a ekonomiku obce Hovorčovice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza dopadů rezidenční suburbanizace na demografii a ekonomiku obce Hovorčovice
Autor práce:
Oktábec, Karel
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Černá Silovská, Hana
Osoba oponující práci:
Čáp, Vilém
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá dopady procesů rezidenční suburbanizace na obec Hovorčovice. Jelikož od roku 2001 zde dochází k velkému přírůstku obyvatel a rozsáhlé bytové výstavbě, tak to s sebou nese mnoho negativních důsledků. Cílem této práce je tak zhodnocení těchto dopadů na obec, a to především v oblasti demografie a ekonomiky. Přírůstek obyvatelstva v obci s sebou nese hlavně velké zvyšování výdajů, což má za následek zadlužování obce a velké problémy do budoucna.
Klíčová slova:
suburbanizace; urban sprawl; dopravní infrastruktura; koeficient osídlení; migrace; Hovorčovice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 3. 2019
Datum podání práce:
7. 7. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69329_oktk00.pdf [3,29 MB]
Oponentura:
64032_xcapv00.pdf [392,68 kB]
Hodnocení vedoucího:
69329_xsilh02.pdf [408,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69329/podrobnosti