Zaměstnanost seniorů a osob v poproduktivním věku z hlediska jejich vlastní motivace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zaměstnanost seniorů a osob v poproduktivním věku z hlediska jejich vlastní motivace
Autor práce:
Chalupa, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Jaegerová, Václava
Osoba oponující práci:
Petrů, Gabriela
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is focused on the exploration and evaluation of facts in relation to the employment of older people of post-productive age, in terms of their motivation. The main aim is to discover what the primary motivators of older people are, in relation to work activity. The theoretical section consists of definitions of the basic concepts, demography, process of aging, level of pension in the Czech Republic, activity decline and ‘senior’ work activity. The practical section comprises quantitative research by means of a survey questionnaire relating to employment and mainly motivation to work. The answers from the surveyed population have been rated accordingly.
Klíčová slova:
post-productive age; motivation; employment; senior

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2018
Datum podání práce:
9. 7. 2019
Datum obhajoby:
20.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66952_cham04.pdf [947,31 kB]
Oponentura:
63775_petg01.pdf [51,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
66952_jaegerva.pdf [235,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66952/podrobnosti