Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Zaměstnanost seniorů a osob v poproduktivním věku z hlediska jejich vlastní motivace

Autor práce: Chalupa, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jaegerová, Václava
Osoba oponující práci: Petrů, Gabriela

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zaměstnanost seniorů a osob v poproduktivním věku z hlediska jejich vlastní motivace
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá zkoumáním a hodnocením faktorů, které působí na zaměstnanost seniorů a osob v poproduktivním věku z hlediska jejich vlastní motivace. Hlavním cílem je tedy zjistit, co především motivuje seniory k pracovní činnosti. V teoretické části jsou definovány základní pojmy související s tématem, dále je popsán demografický vývoj, proces stárnutí, úroveň důchodu v ČR, a nakonec aktivní stáří, ke kterému patří také pracovní aktivita seniorů. V praktické části je proveden kvantitativní výzkum, v němž jsou prostřednictvím dotazníkového šetření získávány informace od samotných seniorů. Na základě těchto informací jsou pak hodnoceny jednotlivé faktory související s jejich zaměstnaností, a především motivací k práci.
Klíčová slova: senior; poproduktivní věk; motivace; zaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zaměstnanost seniorů a osob v poproduktivním věku z hlediska jejich vlastní motivace
Překlad názvu: Employment of seniors and people of post-productive age from the point of view of their own motivation
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis is focused on the exploration and evaluation of facts in relation to the employment of older people of post-productive age, in terms of their motivation. The main aim is to discover what the primary motivators of older people are, in relation to work activity. The theoretical section consists of definitions of the basic concepts, demography, process of aging, level of pension in the Czech Republic, activity decline and ‘senior’ work activity. The practical section comprises quantitative research by means of a survey questionnaire relating to employment and mainly motivation to work. The answers from the surveyed population have been rated accordingly.
Klíčová slova: post-productive age; motivation; employment; senior

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2018
Datum podání práce: 9. 7. 2019
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.