Zaměstnanost seniorů v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zaměstnanost seniorů v České republice
Autor práce:
Novák, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Jaegerová, Václava
Osoba oponující práci:
Petrů, Gabriela
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the employment of seniors in the Czech Republic. The main objective of this bachelor thesis is to classify and evaluate factors that affect the employment of human resources with a focus on employability of persons over 60 in the Czech Republic. The theoretical part deals with a deeper explanation of the term senior, where the age, and subsequent changes that occur during the transition to old age, are characterized. It also deals with retirement issues and changes related to that. The following part consequently deals with the motivation and needs of the elderly and also with the position of seniors in the labor market together with the assessment of their strengths and weaknesses. The quantitative research is carried out in the practical part, where the factors that influence the employment of seniors in the Czech Republic are determined using data obtained from questionnaires.
Klíčová slova:
labor market; employment; seniors; pension

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2018
Datum podání práce:
7. 7. 2019
Datum obhajoby:
20.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66725_novj15.pdf [996,50 kB]
Oponentura:
63776_petg01.pdf [51,82 kB]
Hodnocení vedoucího:
66725_jaegerva.pdf [237,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66725/podrobnosti