Hodnocení ekonomické výkonnosti neziskových sportovních klubů v souvislosti s dotacemi

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hodnocení ekonomické výkonnosti neziskových sportovních klubů v souvislosti s dotacemi
Autor práce:
Pohanová, Eliška
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Tripes, Stanislav
Osoba oponující práci:
Král, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Sport is an important social activity that brings many positive influences to society. Its operation and development depend on financial resources from own as well as public sources. The aim of the work was to evaluate the economic performance of non-profit sports clubs in the Czech Republic with a more detailed focus on subsidies. In order to understand the topic, it was necessary to conduct a thorough research of domestic and foreign literature, which set out five research questions. Subsequently, extensive data collection using quantitative methods and their subsequent analysis was performed. A large number of overview and calculation tables are used throughout the work and some results are shown in the graphs. Calculations were performed using financial analysis and statistical methods. The results and answers to the research questions are presented in the part Results and discussion. The basic finding of the work is to find out that clubs are dependent on subsidies and other support for public sources, but this is not a fundamental condition for their existence. In conclusion, the results are further commented.
Klíčová slova:
economic performance ; financing non-profit sports clubs   ; subsidy; non-profit sports clubs

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 2. 2016
Datum podání práce:
7. 7. 2019
Datum obhajoby:
28.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56301_xpohe01.pdf [2,76 MB]
Veřejná příloha:
19171_xpohe01.xlsx [1,00 MB]
Oponentura:
63548_kralpa.pdf [213,64 kB]
Hodnocení vedoucího:
56301_xtris00.pdf [470,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56301/podrobnosti