Finanční ochrana ve zdravotnictví České republiky v kontextu New Public Managementu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční ochrana ve zdravotnictví České republiky v kontextu New Public Managementu
Autor práce:
Kandilaki, Daniela
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Pudil, Pavel
Osoba oponující práci:
Hejduková, Pavlína; Staňková, Petra
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Disertační práce přináší komplexní pohled na problematiku finanční ochrany ve zdravotnictví v kontextu New Public Managementu. V rámci teorie staví disertační práce na podstatě konceptu New Public Managementu a na rámcích cílů a nástrojů zdravotní politiky. Finanční ochrana je představena jako jeden ze tří finálních cílů zdravotní politiky. Právě pohled přes finální cíle umožňuje ukotvení finanční ochrany v New Public Managementu. Práce klade důraz na představení metrik finanční ochrany (dle metodiky WHO) a následně je aplikuje do reálií ČR. Klíčovým vědeckým přínosem je vytvoření alternativní metodiky pro měření finanční ochrany, které součástí jsou 4 hranice pro určení katastrofických výdajů. Metodika WHO i alternativní metodika jsou testovány na datech z výběrového šetření výdajů domácností v letech 2007 až 2012. Právě toto období umožňuje sledovat zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Práce tak přináší nové evidence jejich dopadů na rozpočty domácností v ČR. Navazuje na přístupy Světové zdravotnické organizace, čímž jsou výsledky nejen vysoce validní, ale i vysoce relevantní pro tvorbu zdravotní politiky v ČR. Výsledky pro ČR naznačují, že ve sledovaném období má ČR vysokou míru finanční ochrany obyvatelstva, a to i po zavedení regulačních poplatků. Z analýzy vyplynulo, že největší zátěž pro domácnosti představují doplatky za léky.
Klíčová slova:
Finanční ochrana; spravedlnost; New Public Management; cíle a nástroje zdravotního systému; Česká republika; platební schopnost domácností; katastrofické výdaje na zdraví; zbídačené domácnosti; index spravedlnosti finančních příspěvků

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Fakulta managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 4. 2014
Datum podání práce:
9. 7. 2019
Datum obhajoby:
21.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70198_xkand05.pdf [2,63 MB]
Oponentura:
64006_Hejduková.pdf [1,62 MB]
Oponentura:
64007_Staňková.pdf [130,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70198/podrobnosti