Filtafry: vhodná udržitelná franšíza pro Českou republiku?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Filtafry: vhodná udržitelná franšíza pro Českou republiku?
Autor práce:
Trubchanin, Grygoriy
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pašmik, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Andera, Michal
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Britská franšíza Filtafry nabízí řešení v oblasti zpracování použitého fritovacího oleje. Úspěšně působí zvláště na trzích Západní Evropy a USA. Tématem bakalářské práce je posouzení potenciálního úspěchu Filtafry v České republice z pohledu příspěvku k udržitelnému rozvoji a z pohledu obchodní příležitosti. Hlavní výzkumná otázka: Může franšíza Filtafry přispět k udržitelnému rozvoji Česka a být obchodně úspěšná? Vedlejší výzkumné otázky: Je český trh vhodný pro franšízu Filtafry? Jaké jsou významné příležitosti a bariéry vstupu na trh? Posouzení příspěvku Filtafry k udržitelnému rozvoji zasazuji do rámce teorie zúčastněných stran, koncepce sociální odpovědnosti firem a oblasti plnění Cílů udržitelného rozvoje OSN. Posouzení obchodních příležitostí provedeme aplikací metodiky Lean Canvas a provedením analýzy bodu zvratu. Z provedených analýz odvozuji doporučení pro ustavení franšízy Filtafry v České republice.
Klíčová slova:
Bod zvratu ; Filtafry; Franšíza; Udržitelný rozvoj; Teorie zúčastněných stran; Lean Canvas

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 5. 2019
Datum podání práce:
18. 9. 2019
Datum obhajoby:
15.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69727_trug00.pdf [21,12 MB]
Veřejná příloha:
19309_trug00.pdf [1,01 MB]
Veřejná příloha:
19310_trug00.jpg [890,45 kB]
Veřejná příloha:
19311_trug00.jpg [508,57 kB]
Veřejná příloha:
19312_trug00.jpg [535,70 kB]
Oponentura:
64207_xandm16.pdf [44,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
69727_qpasj00.pdf [60,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69727/podrobnosti