Filtafry: vhodná udržitelná franšíza pro Českou republiku?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Filtafry: vhodná udržitelná franšíza pro Českou republiku?
Autor práce:
Trubchanin, Grygoriy
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pašmik, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Andera, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Great Britain-based franchise Filtafry offers solutions within the used cooking oil recycling area. Company is successfully operating on the markets of Western Europe and the USA. The bachelor’s thesis topic is to evaluate the company’s potential success on the Czech market from the sustainable development and the market opportunity points of view. Main research question: can Fitafry franchise contribute to the sustainable development of Czech Republic and be financially successful at the same time? Additional research questions: is Czech market suitable for the Filtafry franchise? What are the most significant opportunities and obstacles related to entering the Czech market? Filtafry’s contribution to the domestic sustainable development will be evaluated using the stakeholder theory, CSR concept and the problematics of the UN Sustainable Development Goals. Business opportunity will be evaluated using the Lean Canvas methodology and the break-even point analysis. Based upon mentioned methodologies and theories, recommendations regarding Filtafry’s entering the Czech market will be formulated.
Klíčová slova:
Filtafry; Franchise; Sustainable development; Stakeholder theory; Lean Canvas; Break-even point

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 5. 2019
Datum podání práce:
18. 9. 2019
Datum obhajoby:
15.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69727_trug00.pdf [21,12 MB]
Veřejná příloha:
19309_trug00.pdf [1,01 MB]
Veřejná příloha:
19310_trug00.jpg [890,45 kB]
Veřejná příloha:
19311_trug00.jpg [508,57 kB]
Veřejná příloha:
19312_trug00.jpg [535,70 kB]
Oponentura:
64207_xandm16.pdf [44,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
69727_qpasj00.pdf [60,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69727/podrobnosti