Založení společnosti s podporou informačních technologií

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Založení společnosti s podporou informačních technologií
Autor práce:
Stibor, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kubálková, Markéta
Osoba oponující práci:
Kubálek, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The subject of this work is the issue of establishing a limited liability company (Ltd.) from the initial idea to the final market entry including the analysis of tools that help to effectively plan this process. The main objective of this thesis is to create a case study focused on the process of establishing a limited liability company with the support of a selected planning tool. Two questionnaire surveys and one personal interview with the founder of Czech company were used to achieve the objectives of this work. Master thesis is based on theoretical foundations, which are subsequently applied in the practical part.
Klíčová slova:
Strategic planning; Company Foundation; Business Plan; SMEs; Information Technology

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2018
Datum podání práce:
3. 12. 2019
Datum obhajoby:
06.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66719_kukb00.pdf [8,60 MB]
Oponentura:
64956_kubalek.pdf [65,06 kB]
Hodnocení vedoucího:
66719_kubalm.pdf [61,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66719/podrobnosti