Možné dopady zhoršujících se obchodních vztahů mezi mezi Čínou a USA na světovou ekonomiku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Možné dopady zhoršujících se obchodních vztahů mezi mezi Čínou a USA na světovou ekonomiku
Autor práce:
Mazánková, Zuzana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Stuchlíková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Jiránková, Martina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with the topic of a trade war between the US and China and its potential impact on global economy. The main goal of the thesis is to evaluate whether worsening conditions could pose a threat to the international society and global economy. Other goals are to decide if current events (2017-2019) could be labelled as a trade war and whether there is a chance of a positive change in the relationskip between both countries.
Klíčová slova:
trade war; tariffs; protectionism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2018
Datum podání práce:
6. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66973_xmazz02.pdf [2,09 MB]
Oponentura:
64841_jirankov.pdf [64,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
66973_stuchliz.pdf [66,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66973/podrobnosti