Možnosti nového využití nesídelních far v Arcidiecézi pražské

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Možnosti nového využití nesídelních far v Arcidiecézi pražské
Autor práce:
Polák, Vojtěch
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kouba, Vojtěch
Osoba oponující práci:
Matoušková, Anna
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The theme of the Master’s Thesis is a search for commercial use of non-residential rectories situated in the Archdiocese of Prague. It researches the origin of these immovable properties and their changes in thoughout history. It also researches social, demographic and economic factors that formed today‘s state of rectories and suggests future possible use. On the basis of qualitative research of interested persons, the draft of future steps is drawn. The draft also consists of targeting possible long-term tenants, methods of their selection and metodics of long-term lease agreements.
Klíčová slova:
Archbishopric of Prague; Economy of churches and religious societies; utilization of church's buildings; rectories

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 6. 2019
Datum podání práce:
21. 1. 2020
Datum obhajoby:
27.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71926_xpolv20.pdf [2,77 MB]
Oponentura:
65211_mata12.pdf [57,97 kB]
Hodnocení vedoucího:
71926_xkouv10.pdf [47,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71926/podrobnosti