Hlasové ovládání a možnosti jeho využití

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hlasové ovládání a možnosti jeho využití
Autor práce:
Wagner, Michael
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Stříteský, Václav
Osoba oponující práci:
Vávra, Oldřich
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Voice technology and voice assistants are current topics right now. However, so farthere has been no consistent research on their possible use by companies. At thesame time, there is no research on voice aplications, which have a great impact ondeveloping assistant’s capabilities. For this reason, all available Skills on Amazonfrom American market (47 367) were analysed in this thesis. The analysis was basedon their rating, number of reviews, category and their ranking position. Moreover, 8expert interviews were conducted with experts on voice and online marketing fromthe USA, Germany, Italy and the Czech Republic. This research enabled us to get aninsight into voice assistants market, mapped the best practices for using assistants bycompanies and attempted to foresee on their future development.
Klíčová slova:
voice assistants; voice control; skills; smart speakers

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 5. 2019
Datum podání práce:
11. 12. 2019
Datum obhajoby:
28.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69787_wagm02.pdf [2,71 MB]
Veřejná příloha:
19617_wagm02.pdf [492,41 kB]
Veřejná příloha:
19618_wagm02.pdf [690,23 kB]
Veřejná příloha:
19619_wagm02.pdf [349,54 kB]
Oponentura:
65224_vavra.pdf [499,49 kB]
Hodnocení vedoucího:
69787_stritesv.pdf [106,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69787/podrobnosti